รับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555  (กลุ่มที่ 1) Update 12 ตุลาคม 2554 Hot!!! คำถามที่พบบ่อย   . . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอัญชลี หนักแน่น...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

.

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • คุณอัญชลี หนักแน่น  <ancnak@kku.ac.th>
  • คุณวาสนา ปทุมธนทรัพย์  <pvasana@kku.ac.th>

Web Editor

  • คุณธนันชนัย อุ่นสิม  <rana@kku.ac.th>

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประกาศเปลี่ยนห้องบรรยายพิเศษ "ผลกระทบและทิศทางการจัดการศึกษาสู่อาเซียน" เป็นห้องประดับ คชร...
คณะเภสัชฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมครั้งที่ 15/2559 “เครื่องมือการจัดการเวชภัณฑ์คงคลัง”
ประชาสัมพันธ์ การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2561
คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม