ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มข. 3310 3312

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการด้านการเรียน การสอน ด้านการสืบค้นข้อมูล วิจัย สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์


.

ข้อมูลทั่วไป

.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3310


  • HP ALL IN ONE  จำนวน  20 เครื่อง
  • LCD PROJECTOR
  • MICROPHONE

.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3312


  • HP ALL IN ONE  จำนวน  60 เครื่อง
  • LCD PROJECTOR
  • TV 32 นิ้ว  4 เครื่อง
  • WIRELESS MICROPHONE

.

9,704 total views, 2 views today

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About the Author