ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี .. ฝ่ายวิชาชีพ : ข้อมูลการฝึกงาน ข่าวรับสมัครงาน สโมสรนักศึกษา ระบบบริการลงทะเบียน เว็บเมล์นักศึกษา . ข้อมูลทั่วไป สำหรับนักศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2635/2556  เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 NEW!! ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ประกาศ...

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี

..

.

ข้อมูลทั่วไป สำหรับนักศึกษา

.

อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (อัพเดท 17 พ.ย.59)

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์

.

ปฏิทินการศึกษา 2559

รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี

- รายชื่อเป็นภาษาไทย อัพเดท  28 กรกฏาคม 2559

.

- รายชื่อเป็นภาษาอังกฤษ อัพเดท  5 พฤษภาคม 2558

.

- รายชื่อ นศ. เลือกสาขารหัส 51 , 52, 53

.

ตารางเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ภาคการศึกษาปลาย  2559  อัพเดท 6 มกราคม 2560

.

ภาคการศึกษาต้น 2559  อัพเดท 1 สิงหาคม 2559

 

.

ตารางเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ภาคการศึกษาต้น 2558  อัพเดท 11 สิงหาคม 2558

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตารางสอนภาคปลายนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

.

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลโดย คุณลำมัย ปะระทัง

 

.

Download โลโก้คณะเภสัชศาสตร์ และโลโก้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

85,692 total views, 4 views today

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About the Author