ระดับบัณฑิตศึกษา

ปฏิทิน ระดับบัณฑิตศึกษา ปฏิทินการเสนอรับรองผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 NEW (4 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น NEW (11 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มข. (อัพเดท  5 มีนาคม...

ปฏิทิน ระดับบัณฑิตศึกษา

.

ทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 

การกำหนด หลักเกณฑ์การเรียกเก็บ และการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียม การวิจัยสำหรับการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์

  1. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 017/2552
  2. แบบฟอร์มการขอใช้เงิน
  3. แผนการใช้จ่ายเงิน
  4. ใบสำคัญรับเงิน

ตารางเรียน ตารางสอบ

Downloads :: สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 

Download โลโก้คณะเภสัชศาสตร์ และโลโก้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

34,536 total views, 8 views today

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About the Author