ทำเนียบคณบดี คณะเภสัชศาสตร์

ทำเนียบคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตุลาคม 2524 – เมษายน 2526……………….ศ. ศาสตรี เสาวคนธ์ เมษายน 2526 – กุมภาพันธ์ 2530…………..รศ. ไขแสง โรจน์สถาพร มีนาคม 2530 – ธันวาคม 2530………………ผศ.อาภรณี ไชยาคำ มกราคม 2531 – กุมภาพันธ์ 2539…………..รศ. สุมนต์...

ทำเนียบคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • ตุลาคม 2524 – เมษายน 2526……………….ศ. ศาสตรี เสาวคนธ์
  • เมษายน 2526 – กุมภาพันธ์ 2530…………..รศ. ไขแสง โรจน์สถาพร
  • มีนาคม 2530 – ธันวาคม 2530………………ผศ.อาภรณี ไชยาคำ
  • มกราคม 2531 – กุมภาพันธ์ 2539…………..รศ. สุมนต์ สกลไชย
  • กุมภาพันธ์ 2539 – กุมภาพันธ์ 2543…………รศ. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
  • กุมภาพันธ์ 2543 – กุมภาพันธ์ 2546…………รศ. สุมนต์ สกลไชย
  • กุมภาพันธ์ 2546 – กันยายน 2553…………..รศ. บังอร ศรีพานิชกุลชัย
  • ตุลาคม 2553 – กันยายน 2557……………….รศ. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
  • ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน ………………………..รศ. ไพบูลย์ ดาวสดใส

27,824 total views, 4 views today

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About the Author