รายงาน เอกสาร

รายงาน เอกสาร ต่างๆ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2554 – 2557   (1 ตุลาคม 2554) – รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  – แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – รายละเอียดตัวชี้วัด การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ KPIs  – รายงาน...

รายงาน เอกสาร ต่างๆ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2554 – 2557   (1 ตุลาคม 2554)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดตัวชี้วัด การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ KPIs 

รายงาน SAR

– รายงานผลการสำรวจความเห็นเรื่อง การกำหนดภาระงานอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550

– รายงานผล การดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างศักยภาพ บุคลากรสู่คณะต้นแบบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2546-2550 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณ ของข้าราชการและอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549

– แบบประมวลรายวิชา และแผนการสอน ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา ประมวลรายวิชา และแผนการสอน โดย คณะอนุกรรมการ เภสัชศาสตร์ศึกษา

11,048 total views, 4 views today

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About the Author