สัญลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

สีประจำคณะเภสัชศาสตร์

สีเขียวมะกอก

ต้นไม้ประจำคณะเภสัชศาสตร์

ต้นกระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis Cunn.)
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน