หน่วยงานภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มงานการพัฒนา

กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ

กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน

หน่วยปฏิบัติการและบริการวิชาการ ด้านตรวจวัดระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ

หน่วยปฏิบัติการและบริการวิชาการ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

หน่วยบริการสุขภาพองค์รวม

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ

หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม

หน่วยสารบรรณ การประชุม และประสานงาน

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา)

ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0.0156

ขึ้นบน

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\PHP\v5.4\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found.

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: