Short News
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มข. คว้ารางวัล Outstanding International Surveyor จากเวทีระดับนานาชาติ           • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม”            • ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช ได้รับเชิญในฐานะ invited speaker งานประชุมวิชาการนานาชาติ the European Society of Medical Oncology           • ประชุมวิชาการฯ บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรต่อพฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย            • ตอนที่ 2 เบาหวาน โดย ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส           • ตอนที่ 1 เรื่อง น้ำมันทอดซ้ำ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา           • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 (Portfolio) คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2561           • ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ Pharm KKU 2017 เพื่อการดูแลผู้ป่วยด้านบริบาลเภสัชกรรม           • โครงการบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกร การประชุมวิชาการครบรอบ 91 ปี เภสัชกรหญิง ดร.ประดับ คชรัตน์ “ผู้สูงอายุไท           • คณะเภสัชศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยม ภายใต้กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2559          

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มข. คว้ารางวัล Outstanding International Surveyor จากเวทีระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มข. คว้ารางวัล Outstanding International Surveyor จากเวทีระดับนานาชาติ

รายละเอียด  |   2017-11-23
ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช  ได้รับเชิญในฐานะ invited speaker งานประชุมวิชาการนานาชาติ the European Society of Medical Oncology (ESMO) Asia 2017

ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช ได้รับเชิญในฐานะ invited speaker งานประชุมวิชาการนานาชาติ the European Society of Medical Oncology (ESMO) Asia 2017

รายละเอียด  |   2017-11-21
ประชุมวิชาการฯ บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรต่อพฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย

ประชุมวิชาการฯ บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรต่อพฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย

รายละเอียด  |   2017-11-21
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินงบประมาณ  ตำแหน่ง “อาจารย์” จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินงบประมาณ ตำแหน่ง “อาจารย์” จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด  |   2017-11-16   |   HOT!!
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้  ตำแหน่ง “อาจารย์” จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง “อาจารย์” จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียด  |   2017-11-16   |   HOT!!
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายละเอียด  |   2017-11-16

ผลงานวิจัยสู่ชุมชนอ่านทั้งหมด

เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

รายละเอียด  |   2017-10-17
เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี  คุณกิตติ

เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

รายละเอียด  |   2017-05-04
น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |   2016-12-20
โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

รายละเอียด  |   2016-03-20
การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

รายละเอียด  |   2016-03-20
ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 : รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 : รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

รายละเอียด  |   2016-03-20

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

ตอนที่ 2 เบาหวาน โดย ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส

ตอนที่ 2 เบาหวาน โดย ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส

รายละเอียด  |   2017-11-16
ตอนที่ 1 เรื่อง น้ำมันทอดซ้ำ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

ตอนที่ 1 เรื่อง น้ำมันทอดซ้ำ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |   2017-11-16

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม”

รายละเอียด  |   2017-11-23
ตารางการจัดประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ปรับปรุงล่าสุด 8 พฤศจิกายน 2561

ตารางการจัดประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ปรับปรุงล่าสุด 8 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด  |   2017-11-08
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018)

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018)

รายละเอียด  |   2017-11-01
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2561 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics-II

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2561 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics-II

รายละเอียด  |   2017-10-30
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 4/2561 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 4/2561 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I

รายละเอียด  |   2017-10-30
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 3 เรื่อง “Cancer Pharmacotherapy Refresh”

ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 3 เรื่อง “Cancer Pharmacotherapy Refresh”

รายละเอียด  |   2017-10-27

ข่าวต่างประเทศอ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ สานต่อความสัมพันธ์ลงนามความร่วมมือฯ กับมหาวิทยาลัยและแหล่งฝึกฯในสหรัฐอเมริกาและพบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่กำลังฝึกงาน

คณะเภสัชศาสตร์ สานต่อความสัมพันธ์ลงนามความร่วมมือฯ กับมหาวิทยาลัยและแหล่งฝึกฯในสหรัฐอเมริกาและพบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่กำลังฝึกงาน

รายละเอียด  |   2017-11-03
คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติฐานะแขกกิตติมศักดิ์เยือนมหาวิทยาลัยปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติฐานะแขกกิตติมศักดิ์เยือนมหาวิทยาลัยปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส

รายละเอียด  |   2017-04-25
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะเภสัชศาสตร์ ประเทศลาว

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะเภสัชศาสตร์ ประเทศลาว

รายละเอียด  |   2017-03-17
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก International University (IU) ประเทศกัมพูชา เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก International University (IU) ประเทศกัมพูชา เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

รายละเอียด  |   2017-03-02
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร  ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UP ประเทศกัมพูชา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UP ประเทศกัมพูชา

รายละเอียด  |   2017-03-02
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงาน  Centenary Celebration of  the University of Shizuoka School of Pharmaceutical Sciences ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงาน  Centenary Celebration of  the University of Shizuoka School of Pharmaceutical Sciences ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด  |   2016-07-25

ข่าวประกาศ / คำสั่งอ่านทั้งหมด

ตารางสอบปลายภาคต้น ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตารางสอบปลายภาคต้น ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด  |   2017-10-24
ประกาศตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด  |   2017-09-07
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

รายละเอียด  |   2017-08-04
คณะเภสัชศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด  |   2017-08-01
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด  |   2017-06-20
ประกาศมข.643/2560 เรื่องค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา

ประกาศมข.643/2560 เรื่องค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา

รายละเอียด  |   2017-04-26
Pharm Channel KKU.

จดหมายข่าวอ่านทั้งหมด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน