ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง

คณะเภสัชศาสตร์ มข. เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง "เภสัชกร" จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียด  |   PIN
ขอแสดงความยินดี แก่ ภญ.ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 12 ในโอกาสเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี แก่ ภญ.ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 12 ในโอกาสเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำปี 2565

รายละเอียด  |  
คณบดีเภสัชศาสตร์ นำทีมบุคลการร่วมปลูกต้นไม้พัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีเภสัชศาสตร์ นำทีมบุคลการร่วมปลูกต้นไม้พัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด  |  
ภญ. ณัฐฐิยา พงศ์ผาสุก ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 13 ได้รางวัลชนะเลิศผลงานวิชาการ ORAL PRESENTATION

ภญ. ณัฐฐิยา พงศ์ผาสุก ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 13 ได้รางวัลชนะเลิศผลงานวิชาการ ORAL PRESENTATION

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์ มข. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566

คณะเภสัชศาสตร์ มข. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566

รายละเอียด  |  
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมทดสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล ประจำปี 2566

บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมทดสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล ประจำปี 2566

รายละเอียด  |  
ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ 

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ 

รายละเอียด  |  
ด่วน!!! คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครรอบ 4 (รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2566

ด่วน!!! คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครรอบ 4 (รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด  |  
ประกาศ!!!  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2566

ประกาศ!!!  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด  |  

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

EP.35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

EP.35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

รายละเอียด  |  
EP.34 เรื่อง การเลิกบุหรี่ในร้านยาคุณภาพ

EP.34 เรื่อง การเลิกบุหรี่ในร้านยาคุณภาพ

รายละเอียด  |  
EP.33 เรื่อง วิตามิน เอ

EP.33 เรื่อง วิตามิน เอ

รายละเอียด  |  
EP.32 เรื่อง ร้านยาชุมชนอบอุุ่น

EP.32 เรื่อง ร้านยาชุมชนอบอุุ่น

รายละเอียด  |  
EP.31 เรื่อง กระชายขาว

EP.31 เรื่อง กระชายขาว

รายละเอียด  |  

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาบริการเภสัชกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Cross-Cultural Communication in Pharmacy Service Development for Medical Tourism)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาบริการเภสัชกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Cross-Cultural Communication in Pharmacy Service Development for Medical Tourism)

รายละเอียด  |  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง กลยุทธ์การนำเสนอแบบ Storytelling ที่ทรงพลังสำหรับงานเภสัชกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง กลยุทธ์การนำเสนอแบบ Storytelling ที่ทรงพลังสำหรับงานเภสัชกรรม

รายละเอียด  |  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง สูตรลับสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในงานบริการเภสัชกรรม (Secrets of Effective English Communication in Pharmacy Service)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง สูตรลับสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในงานบริการเภสัชกรรม (Secrets of Effective English Communication in Pharmacy Service)

รายละเอียด  |  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”

รายละเอียด  |  
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28 เรื่อง A3 Thinking: Bring it to life of Intrapreneur Pharmacist

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28 เรื่อง A3 Thinking: Bring it to life of Intrapreneur Pharmacist

รายละเอียด  |  

วิเทศสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ International Night 2023

คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ International Night 2023

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์ มข. - Kyorin University ญี่ปุ่น ประชุมความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์ภายหลังจากสถานการณ์โควิด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. - Kyorin University ญี่ปุ่น ประชุมความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์ภายหลังจากสถานการณ์โควิด

รายละเอียด  |  

การเงิน บัญชีและพัสดุอ่านทั้งหมด


สมัครงาน / Jobอ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง

คณะเภสัชศาสตร์ มข. เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง "เภสัชกร" จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียด  |  
คณะเภสัช เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

คณะเภสัช เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับสมัคร เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับสมัคร เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด  |  

เมนู ภายในคณะ
 • pharm watch
 • ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หน่วยงานภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การจองที่นั่ง
 • งานสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • งานแผนและประกันคุณภาพ
 • สำหรับนักศึกษาใหม่
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์และเลขหมายภายใน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • เอกสารและแบบฟอร์ม
 • PSMIS
 • PSPMS
 • ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์
 • PhotoDeleviryService
 • Pharmacy Forest
 • หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • แผนผังเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกคณะ
 • วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 • ฐานข้อมูลยา ออนไลน์
 • สืบค้นหมายเลขภายในมหาวิทยาลัย
 • จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สภาเภสัชกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Flipped
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน