ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

เภสัช มข. ได้รับการจัดอันดับโลก (QS World University Rankings by Subject) 3 ปีต่อเนื่อง (2020-2022)

เภสัช มข. ได้รับการจัดอันดับโลก (QS World University Rankings by Subject) 3 ปีต่อเนื่อง (2020-2022)

รายละเอียด  |   PIN
กิจกรรมนัดพบผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมนัดพบผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด  |   PIN
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

รายละเอียด  |  
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุภิญญา ตันตาปกุล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุภิญญา ตันตาปกุล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

รายละเอียด  |  
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"

รายละเอียด  |  
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"

รายละเอียด  |  
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นาฏศจี นวลแก้ว ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นาฏศจี นวลแก้ว ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

รายละเอียด  |  
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

รายละเอียด  |  
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

รายละเอียด  |  
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

รายละเอียด  |  

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

EP.35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

EP.35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

รายละเอียด  |  
EP.34 เรื่อง การเลิกบุหรี่ในร้านยาคุณภาพ

EP.34 เรื่อง การเลิกบุหรี่ในร้านยาคุณภาพ

รายละเอียด  |  
EP.33 เรื่อง วิตามิน เอ

EP.33 เรื่อง วิตามิน เอ

รายละเอียด  |  
EP.32 เรื่อง ร้านยาชุมชนอบอุุ่น

EP.32 เรื่อง ร้านยาชุมชนอบอุุ่น

รายละเอียด  |  
EP.31 เรื่อง กระชายขาว

EP.31 เรื่อง กระชายขาว

รายละเอียด  |  

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

เปิดรับสมัคร!! การฝึกอบรมระยะสั้น (ปี 2566) จำนวน 4 หลักสูตร

เปิดรับสมัคร!! การฝึกอบรมระยะสั้น (ปี 2566) จำนวน 4 หลักสูตร

รายละเอียด  |  
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรม (ต่อยอด) การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (แบบ Online)

โครงการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรม (ต่อยอด) การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (แบบ Online)

รายละเอียด  |  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพสู่ความสำเร็จในงานเภสัชกรรม (Professional Pharmacy Communication Skills for Success)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพสู่ความสำเร็จในงานเภสัชกรรม (Professional Pharmacy Communication Skills for Success)

รายละเอียด  |  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพในงานบริการด้านเภสัชกรรม (Professional English Communication in Pharmacy Service) (ประชุมระบบออนไลน์)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพในงานบริการด้านเภสัชกรรม (Professional English Communication in Pharmacy Service) (ประชุมระบบออนไลน์)

รายละเอียด  |  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II

รายละเอียด  |  

ข่าวต่างประเทศอ่านทั้งหมด

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนีเซีย

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนีเซีย

รายละเอียด  |  
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University ประเทศตุรกี

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University ประเทศตุรกี

รายละเอียด  |  
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |  

สมัครงาน / Jobอ่านทั้งหมด

เภสัช มข.​ เปิดรับสมัคร เภสัชกร (ปฏิบัติงานประจำที่สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก) 1 อัตรา

เภสัช มข.​ เปิดรับสมัคร เภสัชกร (ปฏิบัติงานประจำที่สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก) 1 อัตรา

รายละเอียด  |  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร เลขที่ตำแหน่ง 3120

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร เลขที่ตำแหน่ง 3120

รายละเอียด  |  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร เลขที่ตำแหน่ง 380

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร เลขที่ตำแหน่ง 380

รายละเอียด  |  

เมนู ภายในคณะ
 • pharm watch
 • ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หน่วยงานภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การจองที่นั่ง
 • งานสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • งานแผนและประกันคุณภาพ
 • สำหรับนักศึกษาใหม่
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์และเลขหมายภายใน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • เอกสารและแบบฟอร์ม
 • PSMIS
 • PSPMS
 • ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์
 • PhotoDeleviryService
 • Pharmacy Forest
 • หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • แผนผังเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกคณะ
 • วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 • ฐานข้อมูลยา ออนไลน์
 • สืบค้นหมายเลขภายในมหาวิทยาลัย
 • จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สภาเภสัชกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Pharm Channel KKU.
Flipped
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน