ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ การจัดสรรนักศึกษา เภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปี 2565

ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ การจัดสรรนักศึกษา เภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปี 2565

รายละเอียด  |   PIN
ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการ Pharmaceutical Innovations : Translational Research to Market / PST 2023

ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการ Pharmaceutical Innovations : Translational Research to Market / PST 2023

รายละเอียด  |   PIN
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด  |  
นักศึกษาเภสัช ชนะเลิศ Pharmacy quiz จากการแข่งขัน Pharmacy Event (PCE) ครั้งที่ 15

นักศึกษาเภสัช ชนะเลิศ Pharmacy quiz จากการแข่งขัน Pharmacy Event (PCE) ครั้งที่ 15

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ

คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ

รายละเอียด  |  
นายเจตนา วีระกุล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15

นายเจตนา วีระกุล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15

รายละเอียด  |  
อบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุกต์ใช้ Power BI ระยะที่ 2

อบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุกต์ใช้ Power BI ระยะที่ 2

รายละเอียด  |  
ขอแสดงความยินดี ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q1

ขอแสดงความยินดี ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q1

รายละเอียด  |  
ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุกต์ใช้ Power BI ระยะที่ 1

คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุกต์ใช้ Power BI ระยะที่ 1

รายละเอียด  |  

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

EP.35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

EP.35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

รายละเอียด  |  
EP.34 เรื่อง การเลิกบุหรี่ในร้านยาคุณภาพ

EP.34 เรื่อง การเลิกบุหรี่ในร้านยาคุณภาพ

รายละเอียด  |  
EP.33 เรื่อง วิตามิน เอ

EP.33 เรื่อง วิตามิน เอ

รายละเอียด  |  
EP.32 เรื่อง ร้านยาชุมชนอบอุุ่น

EP.32 เรื่อง ร้านยาชุมชนอบอุุ่น

รายละเอียด  |  
EP.31 เรื่อง กระชายขาว

EP.31 เรื่อง กระชายขาว

รายละเอียด  |  

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”

รายละเอียด  |  
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28 เรื่อง A3 Thinking: Bring it to life of Intrapreneur Pharmacist

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28 เรื่อง A3 Thinking: Bring it to life of Intrapreneur Pharmacist

รายละเอียด  |  
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 เรื่อง Lean management with Value Stream Mapping (VSM)

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 เรื่อง Lean management with Value Stream Mapping (VSM)

รายละเอียด  |  
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 เรื่อง Financial investment decision for-profit and non-profit program

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 เรื่อง Financial investment decision for-profit and non-profit program

รายละเอียด  |  
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 22 เรื่อง Intrapreneurship from inside out: A Leader's Mindset and DISC communication

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 22 เรื่อง Intrapreneurship from inside out: A Leader's Mindset and DISC communication

รายละเอียด  |  

วิเทศสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UP ประเทศกัมพูชา

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UP ประเทศกัมพูชา

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร University of Porto ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส

คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร University of Porto ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศกัมพูชา

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศกัมพูชา

รายละเอียด  |  

การเงิน บัญชีและพัสดุอ่านทั้งหมด


สมัครงาน / Jobอ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับสมัคร เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับสมัคร เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด  |  
เภสัช มข.​ เปิดรับสมัคร เภสัชกร (ปฏิบัติงานประจำที่สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก) 1 อัตรา

เภสัช มข.​ เปิดรับสมัคร เภสัชกร (ปฏิบัติงานประจำที่สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก) 1 อัตรา

รายละเอียด  |  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร เลขที่ตำแหน่ง 3120

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร เลขที่ตำแหน่ง 3120

รายละเอียด  |  

เมนู ภายในคณะ
 • pharm watch
 • ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หน่วยงานภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การจองที่นั่ง
 • งานสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • งานแผนและประกันคุณภาพ
 • สำหรับนักศึกษาใหม่
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์และเลขหมายภายใน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • เอกสารและแบบฟอร์ม
 • PSMIS
 • PSPMS
 • ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์
 • PhotoDeleviryService
 • Pharmacy Forest
 • หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • แผนผังเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกคณะ
 • วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 • ฐานข้อมูลยา ออนไลน์
 • สืบค้นหมายเลขภายในมหาวิทยาลัย
 • จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สภาเภสัชกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Flipped
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน