สายตรงคณบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงวรัญญู เล่งวิริยะกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 29 ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธาน องค์กรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  (IPSF APRO)

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงวรัญญู เล่งวิริยะกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 29 ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธาน องค์กรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (IPSF APRO)

รายละเอียด  |   2017-08-16
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12  สิงหาคม 2560

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12  สิงหาคม 2560

รายละเอียด  |   2017-08-16
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในงานประชุมนานาชาติ ICNM2017

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในงานประชุมนานาชาติ ICNM2017

รายละเอียด  |   2017-08-16
คณะเภสัชฯ มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รพ. ขอนแก่น เพื่อการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

คณะเภสัชฯ มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รพ. ขอนแก่น เพื่อการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

รายละเอียด  |   2017-08-16
คณะเภสัชฯ มข. เปิดกิจกรรมบ่มเพาะกล้ามะกอก

คณะเภสัชฯ มข. เปิดกิจกรรมบ่มเพาะกล้ามะกอก

รายละเอียด  |   2017-08-16
Pharm KKU Show & Share 2017 สนับสนุนการพัฒนางานบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ปีที่ 6

Pharm KKU Show & Share 2017 สนับสนุนการพัฒนางานบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ปีที่ 6

รายละเอียด  |   2017-08-16

ผลงานวิจัยสู่ชุมชนอ่านทั้งหมด

เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี  คุณกิตติ

เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

รายละเอียด  |   2017-05-04
น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |   2016-12-20
โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

รายละเอียด  |   2016-03-20
การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

รายละเอียด  |   2016-03-20
ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 : รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 : รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

รายละเอียด  |   2016-03-20
ผลไม้เมืองร้อน สับปะรด กล้วย ส้ม ช่วยเพิ่มความเข้มข้นเมลาโทนิน และสารต้านอนุมูลอิสระ

ผลไม้เมืองร้อน สับปะรด กล้วย ส้ม ช่วยเพิ่มความเข้มข้นเมลาโทนิน และสารต้านอนุมูลอิสระ

รายละเอียด  |   2015-12-28

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 10 เรื่อง “Cerebrating 10th year anniversary: Keep moving together”

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 10 เรื่อง “Cerebrating 10th year anniversary: Keep moving together”

รายละเอียด  |   2017-07-03
โครงการประชุมวิชาการบูรณาการภูมิปัญญาด้านการเภสัชกรรมแผนไทย “การควบคุมคุณภาพสมุนไพร” เรื่อง เทคนิคทางจุลทรรศน์ในการตรวจชนิดเครื่องยาสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร และ สารบ่งชี้กับการควบคุมคุณภาพของเครื่องยาสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร

โครงการประชุมวิชาการบูรณาการภูมิปัญญาด้านการเภสัชกรรมแผนไทย “การควบคุมคุณภาพสมุนไพร” เรื่อง เทคนิคทางจุลทรรศน์ในการตรวจชนิดเครื่องยาสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร และ สารบ่งชี้กับการควบคุมคุณภาพของเครื่องยาสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร

รายละเอียด  |   2017-06-16
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์หลักฐานประเมินประสิทธิผลของยาด้วยการวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย (network meta-analysis, NMA) ครั้งที่ 2 “การทำงานวิจัยด้าน ‘การวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย (network meta-analysis, NMA)’ จนผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Lancet (Impact factor (2016): 44.002)”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์หลักฐานประเมินประสิทธิผลของยาด้วยการวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย (network meta-analysis, NMA) ครั้งที่ 2 “การทำงานวิจัยด้าน ‘การวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย (network meta-analysis, NMA)’ จนผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Lancet (Impact factor (2016): 44.002)”

รายละเอียด  |   2017-06-13
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่  36/2560 เรื่อง “การจัดการทางการเงินสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 36/2560 เรื่อง “การจัดการทางการเงินสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล”

รายละเอียด  |   2017-06-12
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 33/2560 เรื่อง Workshop: Practical English Communication in Pharmacy Service

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 33/2560 เรื่อง Workshop: Practical English Communication in Pharmacy Service

รายละเอียด  |   2017-05-05
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์หลักฐานประเมินประสิทธิผลของยาด้วยการวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย  (network meta-analysis, NMA) ครั้งที่ 1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์หลักฐานประเมินประสิทธิผลของยาด้วยการวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย (network meta-analysis, NMA) ครั้งที่ 1

รายละเอียด  |   2017-05-03

ข่าวต่างประเทศอ่านทั้งหมด

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติฐานะแขกกิตติมศักดิ์เยือนมหาวิทยาลัยปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติฐานะแขกกิตติมศักดิ์เยือนมหาวิทยาลัยปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส

รายละเอียด  |   2017-04-25
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะเภสัชศาสตร์ ประเทศลาว

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะเภสัชศาสตร์ ประเทศลาว

รายละเอียด  |   2017-03-17
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก International University (IU) ประเทศกัมพูชา เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก International University (IU) ประเทศกัมพูชา เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

รายละเอียด  |   2017-03-02
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร  ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UP ประเทศกัมพูชา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UP ประเทศกัมพูชา

รายละเอียด  |   2017-03-02
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงาน  Centenary Celebration of  the University of Shizuoka School of Pharmaceutical Sciences ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงาน  Centenary Celebration of  the University of Shizuoka School of Pharmaceutical Sciences ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด  |   2016-07-25
พิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Pharmacy, Musashino University ประเทศญี่ปุ่น

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Pharmacy, Musashino University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด  |   2016-07-15

ข่าวประกาศ / คำสั่งอ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

รายละเอียด  |   2017-08-04
คณะเภสัชศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด  |   2017-08-01
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

รายละเอียด  |   2017-06-30
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด  |   2017-06-20
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2560

รายละเอียด  |   2017-06-12
ประกาศมข.643/2560 เรื่องค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา

ประกาศมข.643/2560 เรื่องค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา

รายละเอียด  |   2017-04-26
Pharm Channel KKU.

จดหมายข่าวอ่านทั้งหมด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0.0156

ขึ้นบน