ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. อบรมการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์

คณะเภสัชศาสตร์ มข. อบรมการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์

รายละเอียด  |   2019-03-05
คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด  |   2019-03-05
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มข.ครบรอบ 55 ปี

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มข.ครบรอบ 55 ปี

รายละเอียด  |   2019-03-05
ประกาศรับสมัครคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยน JASSO Program 2019 (รับสมัครวันนี้ – 13 มีค 62)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยน JASSO Program 2019 (รับสมัครวันนี้ – 13 มีค 62)

รายละเอียด  |   2019-02-28
ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ 3 มี.ค.62

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ 3 มี.ค.62

รายละเอียด  |   2019-02-28
ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ 26 ก.พ. 62

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ 26 ก.พ. 62

รายละเอียด  |   2019-02-14

ผลงานวิจัยสู่ชุมชนอ่านทั้งหมด

การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ โดย ดร.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ โดย ดร.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

รายละเอียด  |   2018-03-10
เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

รายละเอียด  |   2017-10-17
เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี  คุณกิตติ

เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

รายละเอียด  |   2017-05-04
น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |   2016-12-20
โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

รายละเอียด  |   2016-03-20
การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

รายละเอียด  |   2016-03-20

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 6 เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 6 เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

รายละเอียด  |   2018-04-02
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 5 เรื่อง พลาสติกบรรจุอาหาร โดย รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 5 เรื่อง พลาสติกบรรจุอาหาร โดย รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี

รายละเอียด  |   2018-04-02
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ ตอนที่ 4 ฉลากอาหาร โดย ผศ.รักษวร ใจสะอาด

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ ตอนที่ 4 ฉลากอาหาร โดย ผศ.รักษวร ใจสะอาด

รายละเอียด  |   2018-03-10
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 3 เห็ดพิษ โดย ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 3 เห็ดพิษ โดย ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

รายละเอียด  |   2018-03-10
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 2 เบาหวาน โดย ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 2 เบาหวาน โดย ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส

รายละเอียด  |   2017-11-16
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 1 เรื่อง น้ำมันทอดซ้ำ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 1 เรื่อง น้ำมันทอดซ้ำ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |   2017-11-16

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 12 เรื่อง “Myth and fact in oncology”

ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 12 เรื่อง “Myth and fact in oncology”

รายละเอียด  |   2019-02-20
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล)

การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล)

รายละเอียด  |   2019-01-24
ประชุมวิชาการระดับชาติ The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019

ประชุมวิชาการระดับชาติ The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019

รายละเอียด  |   2019-01-16
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2562 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  (The Art of Transformational Leadership)”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2562 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”

รายละเอียด  |   2018-12-24
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2562 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2562 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II

รายละเอียด  |   2018-12-24
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2562 เรื่อง หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม (Current Issues in Pharmacy Administration)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2562 เรื่อง หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม (Current Issues in Pharmacy Administration)

รายละเอียด  |   2018-12-24

การต่างประเทศอ่านทั้งหมด

คณะเภสัชฯ มข.ต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างชาติจาก Kyushu University, JAPAN

คณะเภสัชฯ มข.ต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างชาติจาก Kyushu University, JAPAN

รายละเอียด  |   2019-01-07
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อบรับอธิการบดี และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อบรับอธิการบดี และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียด  |   2018-12-28
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนีเซีย

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนีเซีย

รายละเอียด  |   2018-10-16
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University  ประเทศตุรกี

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University ประเทศตุรกี

รายละเอียด  |   2018-01-30
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University  ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-01-24
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Leuven ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Leuven ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

รายละเอียด  |   2018-01-24

ข่าวประกาศ / คำสั่งอ่านทั้งหมด

คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 410 / 2561  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์

คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 410 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-11-23
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช มข.

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช มข.

รายละเอียด  |   2018-11-22
ตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 UPDATE

ตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 UPDATE

รายละเอียด  |   2018-09-26
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 34 / 2561เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 34 / 2561เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-09-11
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์  ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-09-11
คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 336/2561 คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 336/2561 คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

รายละเอียด  |   2018-09-05
SELF LEARNING
Pharm Channel KKU.

จดหมายข่าวอ่านทั้งหมด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน