Short News
การรับสมัครสอบความรู้สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)           • โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “เภสัชกรรม ในอนาคต”           • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I “Update in Pharmacotherapy for Pharmac           • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล           • โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2563           • การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge 2019”           • ตารางการจัดประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)           • ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ รอบที่ 5 ครั้งที่ 3           • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562           • ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ รอบที่ 5 ครั้งที่           

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. รุกประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนานาชาติ ในงาน RIS Thai College Fair 2019

คณะเภสัชศาสตร์ มข. รุกประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนานาชาติ ในงาน RIS Thai College Fair 2019

รายละเอียด  |   2019-10-08
การรับสมัครสอบความรู้สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)

การรับสมัครสอบความรู้สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)

รายละเอียด  |   2019-10-03
ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ 3 และ 9 ต.ค.62

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ 3 และ 9 ต.ค.62

รายละเอียด  |   2019-10-01
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้ติดตาม ศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์ มข.

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้ติดตาม ศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์ มข.

รายละเอียด  |   2019-10-01
เภสัช มข. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากร และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย

เภสัช มข. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากร และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย

รายละเอียด  |   2019-10-01
คณะเภสัชฯ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

คณะเภสัชฯ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

รายละเอียด  |   2019-09-24
คณะเภสัชฯ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Medicine and Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย

คณะเภสัชฯ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Medicine and Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย

รายละเอียด  |   2019-09-24
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มข.

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มข.

รายละเอียด  |   2019-09-23
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มข.

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มข.

รายละเอียด  |   2019-09-19

ผลงานวิจัยสู่ชุมชนอ่านทั้งหมด

การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ โดย ดร.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ โดย ดร.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

รายละเอียด  |   2018-03-10
เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

รายละเอียด  |   2017-10-17
เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี  คุณกิตติ

เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

รายละเอียด  |   2017-05-04
น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |   2016-12-20
โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

รายละเอียด  |   2016-03-20
การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

รายละเอียด  |   2016-03-20

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

สรรพคุณและการนำเอา ฟ้าทะลายโจร มาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วย

สรรพคุณและการนำเอา ฟ้าทะลายโจร มาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วย

รายละเอียด  |   2019-06-19
ตอนที่ 7 เรื่อง ไข้เลือดออก โดย ภก.ดร.ธีระ ฤทธิรอด

ตอนที่ 7 เรื่อง ไข้เลือดออก โดย ภก.ดร.ธีระ ฤทธิรอด

รายละเอียด  |   2019-03-27
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 6 เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 6 เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

รายละเอียด  |   2018-04-02
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 5 เรื่อง พลาสติกบรรจุอาหาร โดย รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 5 เรื่อง พลาสติกบรรจุอาหาร โดย รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี

รายละเอียด  |   2018-04-02
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ ตอนที่ 4 ฉลากอาหาร โดย ผศ.รักษวร ใจสะอาด

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ ตอนที่ 4 ฉลากอาหาร โดย ผศ.รักษวร ใจสะอาด

รายละเอียด  |   2018-03-10
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 3 เห็ดพิษ โดย ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 3 เห็ดพิษ โดย ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

รายละเอียด  |   2018-03-10

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “เภสัชกรรม ในอนาคต”

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “เภสัชกรรม ในอนาคต”

รายละเอียด  |   2019-09-30
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I “Update in Pharmacotherapy for Pharmacist 2020”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I “Update in Pharmacotherapy for Pharmacist 2020”

รายละเอียด  |   2019-08-29
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

รายละเอียด  |   2019-08-29
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด  |   2019-08-13
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge 2019”

การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge 2019”

รายละเอียด  |   2019-07-31
ตารางการจัดประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ตารางการจัดประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

รายละเอียด  |   2019-07-31

การต่างประเทศอ่านทั้งหมด

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก TTUHSC ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มข.

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก TTUHSC ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มข.

รายละเอียด  |   2019-05-22
คณะเภสัชฯ มข.ต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างชาติจาก Kyushu University, JAPAN

คณะเภสัชฯ มข.ต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างชาติจาก Kyushu University, JAPAN

รายละเอียด  |   2019-01-07
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อบรับอธิการบดี และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อบรับอธิการบดี และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียด  |   2018-12-28
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนีเซีย

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนีเซีย

รายละเอียด  |   2018-10-16
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University  ประเทศตุรกี

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University ประเทศตุรกี

รายละเอียด  |   2018-01-30
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University  ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-01-24

ข่าวประกาศ / คำสั่งอ่านทั้งหมด

คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 410 / 2561  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์

คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 410 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-11-23
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช มข.

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช มข.

รายละเอียด  |   2018-11-22
ตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 UPDATE

ตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 UPDATE

รายละเอียด  |   2018-09-26
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 34 / 2561เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 34 / 2561เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-09-11
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์  ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-09-11
คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 336/2561 คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 336/2561 คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

รายละเอียด  |   2018-09-05
Flipped
Pharm Channel KKU.

จดหมายข่าวอ่านทั้งหมด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน