ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ การจัดสรรนักศึกษา เภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปี 2565

ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ การจัดสรรนักศึกษา เภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปี 2565

รายละเอียด  |   PIN
ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการ Pharmaceutical Innovations : Translational Research to Market / PST 2023

ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการ Pharmaceutical Innovations : Translational Research to Market / PST 2023

รายละเอียด  |   PIN
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้เยี่ยมสำรวจใหม่ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้เยี่ยมสำรวจใหม่ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี

รายละเอียด  |  
ปฏิทินการสอบความรู้ฯ ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมและสมรรถนะเฉพาะสาขา 2565

ปฏิทินการสอบความรู้ฯ ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมและสมรรถนะเฉพาะสาขา 2565

รายละเอียด  |  
รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ประเทศเกาหลีใต้

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ประเทศเกาหลีใต้

รายละเอียด  |  
บุคลากรคณะเภสัช คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Poster Presentation ในมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ

บุคลากรคณะเภสัช คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Poster Presentation ในมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ

รายละเอียด  |  
ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษแห่งปี Pharnature Set

ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษแห่งปี Pharnature Set

รายละเอียด  |  
นศ. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพร Pharmacy Forest

นศ. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพร Pharmacy Forest

รายละเอียด  |  
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด  |  

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

EP.35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

EP.35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

รายละเอียด  |  
EP.34 เรื่อง การเลิกบุหรี่ในร้านยาคุณภาพ

EP.34 เรื่อง การเลิกบุหรี่ในร้านยาคุณภาพ

รายละเอียด  |  
EP.33 เรื่อง วิตามิน เอ

EP.33 เรื่อง วิตามิน เอ

รายละเอียด  |  
EP.32 เรื่อง ร้านยาชุมชนอบอุุ่น

EP.32 เรื่อง ร้านยาชุมชนอบอุุ่น

รายละเอียด  |  
EP.31 เรื่อง กระชายขาว

EP.31 เรื่อง กระชายขาว

รายละเอียด  |  

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics

รายละเอียด  |  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมบุคลิกภาพและการสื่อสารสู่ความสำเร็จในงานเภสัชกรรม (Personality and Communication for Success in Pharmacy Practice)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมบุคลิกภาพและการสื่อสารสู่ความสำเร็จในงานเภสัชกรรม (Personality and Communication for Success in Pharmacy Practice)

รายละเอียด  |  
การประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก

การประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก

รายละเอียด  |  
โครงการประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) “Fundamental workshop of oncology pharmacy practitioners” ครั้งที่ 1

โครงการประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) “Fundamental workshop of oncology pharmacy practitioners” ครั้งที่ 1

รายละเอียด  |  
ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 13 เรื่อง

ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 13 เรื่อง

รายละเอียด  |  

วิเทศสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงาน ณ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงาน ณ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด  |  
รับสมัครนักศึกษาเภสัช ชั้นปีที่ 5 คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

รับสมัครนักศึกษาเภสัช ชั้นปีที่ 5 คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

รายละเอียด  |  
ประชาสัมพันธ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มข. เพื่อลงทะเบียนวิชา ประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มข. เพื่อลงทะเบียนวิชา ประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ

รายละเอียด  |  

สมัครงาน / Jobอ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับสมัคร เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับสมัคร เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด  |  
เภสัช มข.​ เปิดรับสมัคร เภสัชกร (ปฏิบัติงานประจำที่สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก) 1 อัตรา

เภสัช มข.​ เปิดรับสมัคร เภสัชกร (ปฏิบัติงานประจำที่สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก) 1 อัตรา

รายละเอียด  |  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร เลขที่ตำแหน่ง 3120

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร เลขที่ตำแหน่ง 3120

รายละเอียด  |  

เมนู ภายในคณะ
 • pharm watch
 • ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หน่วยงานภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การจองที่นั่ง
 • งานสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • งานแผนและประกันคุณภาพ
 • สำหรับนักศึกษาใหม่
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์และเลขหมายภายใน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • เอกสารและแบบฟอร์ม
 • PSMIS
 • PSPMS
 • ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์
 • PhotoDeleviryService
 • Pharmacy Forest
 • หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • แผนผังเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกคณะ
 • วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 • ฐานข้อมูลยา ออนไลน์
 • สืบค้นหมายเลขภายในมหาวิทยาลัย
 • จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สภาเภสัชกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Pharm Channel KKU.
Flipped
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน