ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ได้รับการจัดอันดับโลก (QS World University Rankings by Subject) ในกลุ่มลำดับ 201-250 แรกของโลก

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ได้รับการจัดอันดับโลก (QS World University Rankings by Subject) ในกลุ่มลำดับ 201-250 แรกของโลก

รายละเอียด  |   PIN
ผลงานด้านนวัตกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง ในการประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

ผลงานด้านนวัตกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง ในการประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเภสัชฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด  |  
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

รายละเอียด  |  
เภสัช เรียกสำรองอันดับ 1-2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ รอบ 5

เภสัช เรียกสำรองอันดับ 1-2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ รอบ 5

รายละเอียด  |  
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท เอก) ภาคต้น 2563

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท เอก) ภาคต้น 2563

รายละเอียด  |  
เภสัชฯ เรียกสำรองอันดับ 2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ รอบ 5

เภสัชฯ เรียกสำรองอันดับ 2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ รอบ 5

รายละเอียด  |  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมขออโหสิกรรม รำลึกบุญคุณ และอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมขออโหสิกรรม รำลึกบุญคุณ และอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง

รายละเอียด  |  
ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด  |  

ผลงานวิจัยสู่ชุมชนอ่านทั้งหมด

การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ โดย ดร.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ โดย ดร.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

รายละเอียด  |  
เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

รายละเอียด  |  
เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

รายละเอียด  |  
น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |  
โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

รายละเอียด  |  

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 13 เรื่อง Office Syndrom

บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 13 เรื่อง Office Syndrom

รายละเอียด  |  
บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 12 เรื่อง กรดไหลย้อน

บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 12 เรื่อง กรดไหลย้อน

รายละเอียด  |  
บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 11 เรื่อง สาระน่ารู้เกียวกับ กาแฟ

บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 11 เรื่อง สาระน่ารู้เกียวกับ กาแฟ

รายละเอียด  |  
บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 10 เรื่อง การออกกำลังกาย

บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 10 เรื่อง การออกกำลังกาย

รายละเอียด  |  
บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 9 เรื่อง โรคซิฟิลิส

บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 9 เรื่อง โรคซิฟิลิส

รายละเอียด  |  

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

เปิดรับสมัคร!! การฝึกอบรมระยะสั้น (ปี 2564) 5 หลักสูตร

เปิดรับสมัคร!! การฝึกอบรมระยะสั้น (ปี 2564) 5 หลักสูตร

รายละเอียด  |  
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด  |  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 27/2563 เรื่อง ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (เลื่อนการจัดประชุม)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 27/2563 เรื่อง ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (เลื่อนการจัดประชุม)

รายละเอียด  |  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 22/2563 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II (เลื่อนการจัดประชุม)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 22/2563 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II (เลื่อนการจัดประชุม)

รายละเอียด  |  
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 2 (เลื่อนการจัดโครงการ)

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 2 (เลื่อนการจัดโครงการ)

รายละเอียด  |  

ข่าวต่างประเทศอ่านทั้งหมด

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนีเซีย

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนีเซีย

รายละเอียด  |  
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University ประเทศตุรกี

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University ประเทศตุรกี

รายละเอียด  |  
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |  

เมนู ภายในคณะ
 • ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หน่วยงานภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การจองที่นั่ง
 • งานสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • งานแผนและประกันคุณภาพ
 • สำหรับนักศึกษาใหม่
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์และเลขหมายภายใน
 • วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • เอกสารและแบบฟอร์ม
 • PSMIS
 • PSPMS
 • ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์
 • PhotoDeleviryService
 • หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • แผนผังเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกคณะ
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 • สืบค้นหมายเลขภายในมหาวิทยาลัย
 • จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สภาเภสัชกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์
 • ฐานข้อมูลยา ออนไลน์
Pharm Channel KKU.
Flipped
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน