Short News
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ รอบที่ 5 ครั้งที่ 3           • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562           • ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ รอบที่ 5 ครั้งที่            • กำหนดการทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 4 (Admissions) ปีการศึกษา 2562           • ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ 2           • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2562            • คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น สรุป จำนวนการรับนักศึกษารอบ 5           • ประกาศรายชื่อผู้สอบได้อันดับสำรอง คณะเภสัชศาสตร์ ในการรับรอบที่ 2 (2/2) ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย.62           • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัคร TCAS รอบที่ 5 (รับสมัคร 30 พ.ค.-10 มิ.ย.62)          


ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

ประกาศ เรียกสำรองลำดับที่ 1-3 รายงานตัวหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ นานาชาติ รอบ 5 ครั้งที่ 3

ประกาศ เรียกสำรองลำดับที่ 1-3 รายงานตัวหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ นานาชาติ รอบ 5 ครั้งที่ 3

รายละเอียด  |   2019-07-18
ขอเชิญร่วม กิจกรรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 19 ก.ค.62

ขอเชิญร่วม กิจกรรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 19 ก.ค.62

รายละเอียด  |   2019-07-16
ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ 18-19 ก.ค. 62

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ 18-19 ก.ค. 62

รายละเอียด  |   2019-07-15
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ รอบที่ 5 ครั้งที่ 3 และกำหนดการทำสัญญา

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ รอบที่ 5 ครั้งที่ 3 และกำหนดการทำสัญญา

รายละเอียด  |   2019-07-10
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด  |   2019-07-04
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเภสัชกร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเภสัชกร

รายละเอียด  |   2019-07-04
คณะเภสัชศาสตร์ มข.จัดประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับหลักสูตร

คณะเภสัชศาสตร์ มข.จัดประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับหลักสูตร

รายละเอียด  |   2019-07-03
คณบดี พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า “วันศรีนครินทร์”

คณบดี พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า “วันศรีนครินทร์”

รายละเอียด  |   2019-07-03
ประกาศข้อกำหนดการสอบความรู้ฯ ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม (PLE-CC1, PLE-CC2) ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ

ประกาศข้อกำหนดการสอบความรู้ฯ ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม (PLE-CC1, PLE-CC2) ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ

รายละเอียด  |   2019-07-03

ผลงานวิจัยสู่ชุมชนอ่านทั้งหมด

การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ โดย ดร.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ โดย ดร.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

รายละเอียด  |   2018-03-10
เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

รายละเอียด  |   2017-10-17
เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

รายละเอียด  |   2017-05-04
น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |   2016-12-20
โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

รายละเอียด  |   2016-03-20
การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

รายละเอียด  |   2016-03-20

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

สรรพคุณและการนำเอา ฟ้าทะลายโจร มาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วย

สรรพคุณและการนำเอา ฟ้าทะลายโจร มาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วย

รายละเอียด  |   2019-06-19
ตอนที่ 7 เรื่อง ไข้เลือดออก โดย ภก.ดร.ธีระ ฤทธิรอด

ตอนที่ 7 เรื่อง ไข้เลือดออก โดย ภก.ดร.ธีระ ฤทธิรอด

รายละเอียด  |   2019-03-27
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 6 เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 6 เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

รายละเอียด  |   2018-04-02
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 5 เรื่อง พลาสติกบรรจุอาหาร โดย รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 5 เรื่อง พลาสติกบรรจุอาหาร โดย รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี

รายละเอียด  |   2018-04-02
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ ตอนที่ 4 ฉลากอาหาร โดย ผศ.รักษวร ใจสะอาด

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ ตอนที่ 4 ฉลากอาหาร โดย ผศ.รักษวร ใจสะอาด

รายละเอียด  |   2018-03-10
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 3 เห็ดพิษ โดย ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 3 เห็ดพิษ โดย ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

รายละเอียด  |   2018-03-10

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง หลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง หลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียด  |   2019-07-03
กำหนดการ และกิจกรรม การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล)

กำหนดการ และกิจกรรม การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล)

รายละเอียด  |   2019-05-07
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2562 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2562 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”

รายละเอียด  |   2019-05-07
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 28/2562 เรื่อง Training the Trainers: Essential English Communication Skills for Pharmacists

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 28/2562 เรื่อง Training the Trainers: Essential English Communication Skills for Pharmacists

รายละเอียด  |   2019-05-07
ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 12 เรื่อง “Myth and fact in oncology”

ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 12 เรื่อง “Myth and fact in oncology”

รายละเอียด  |   2019-05-07
ขอเรียนเชิญอาจารย์และผู้สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ประจำปี 2562

ขอเรียนเชิญอาจารย์และผู้สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ประจำปี 2562

รายละเอียด  |   2019-04-02

การต่างประเทศอ่านทั้งหมด

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก TTUHSC ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มข.

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก TTUHSC ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มข.

รายละเอียด  |   2019-05-22
คณะเภสัชฯ มข.ต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างชาติจาก Kyushu University, JAPAN

คณะเภสัชฯ มข.ต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างชาติจาก Kyushu University, JAPAN

รายละเอียด  |   2019-01-07
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อบรับอธิการบดี และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อบรับอธิการบดี และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียด  |   2018-12-28
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนีเซีย

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนีเซีย

รายละเอียด  |   2018-10-16
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University ประเทศตุรกี

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University ประเทศตุรกี

รายละเอียด  |   2018-01-30
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-01-24

ข่าวประกาศ / คำสั่งอ่านทั้งหมด

คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 410 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์

คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 410 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-11-23
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช มข.

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช มข.

รายละเอียด  |   2018-11-22
ตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 UPDATE

ตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 UPDATE

รายละเอียด  |   2018-09-26
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 34 / 2561เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 34 / 2561เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-09-11
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-09-11
คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 336/2561 คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 336/2561 คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

รายละเอียด  |   2018-09-05
เมนู ภายในคณะ
 • ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หน่วยงานภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • งานสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • งานแผนและประกันคุณภาพ
 • สำหรับนักศึกษาใหม่
 • เอกสารประกอบการสอน
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • สื่อการเรียนการสอน
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์และเลขหมายภายใน
 • วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • เอกสารและแบบฟอร์ม
 • PSMIS
 • PSPMS
 • ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์
 • PhotoDeleviryService
 • หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • แผนผังเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกคณะ
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 • สืบค้นหมายเลขภายในมหาวิทยาลัย
 • จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สภาเภสัชกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์
 • ฐานข้อมูลยา ออนไลน์
Flipped
Pharm Channel KKU.

จดหมายข่าวอ่านทั้งหมด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน