ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ การจัดสรรนักศึกษา เภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปี 2565

ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ การจัดสรรนักศึกษา เภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปี 2565

รายละเอียด  |   PIN
ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการ Pharmaceutical Innovations : Translational Research to Market / PST 2023

ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการ Pharmaceutical Innovations : Translational Research to Market / PST 2023

รายละเอียด  |   PIN
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566

รายละเอียด  |  
คณะเเภสัช มข.ร่วมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องใน “วันสถาปนาครบรอบ 59 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

คณะเเภสัช มข.ร่วมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องใน “วันสถาปนาครบรอบ 59 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

รายละเอียด  |  
บพค. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บพค. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด  |  
เภสัช มข. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics

เภสัช มข. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics

รายละเอียด  |  
ขอเชิญนักวิจัยร่วมพบปะ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และทีมงาน

ขอเชิญนักวิจัยร่วมพบปะ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และทีมงาน

รายละเอียด  |  
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มข. ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ที่คณะเภสัชศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มข. ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ที่คณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |  
คณะเภสัช ประชุมระดมสมองเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตฯ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

คณะเภสัช ประชุมระดมสมองเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตฯ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

รายละเอียด  |  
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่บทความวิจัย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่บทความวิจัย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

รายละเอียด  |  

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

EP.35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

EP.35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

รายละเอียด  |  
EP.34 เรื่อง การเลิกบุหรี่ในร้านยาคุณภาพ

EP.34 เรื่อง การเลิกบุหรี่ในร้านยาคุณภาพ

รายละเอียด  |  
EP.33 เรื่อง วิตามิน เอ

EP.33 เรื่อง วิตามิน เอ

รายละเอียด  |  
EP.32 เรื่อง ร้านยาชุมชนอบอุุ่น

EP.32 เรื่อง ร้านยาชุมชนอบอุุ่น

รายละเอียด  |  
EP.31 เรื่อง กระชายขาว

EP.31 เรื่อง กระชายขาว

รายละเอียด  |  

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”

รายละเอียด  |  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมในยุคดิจิทัล (Customer Insight Analysis for Developing Pharmacy Service in the Digital Era)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมในยุคดิจิทัล (Customer Insight Analysis for Developing Pharmacy Service in the Digital Era)

รายละเอียด  |  
The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023)

The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023)

รายละเอียด  |  
ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ : การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/ อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ : การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/ อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1

รายละเอียด  |  
เปิดรับสมัคร!! โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2566

เปิดรับสมัคร!! โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด  |  

วิเทศสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศกัมพูชา

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศกัมพูชา

รายละเอียด  |  
รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงาน ณ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงาน ณ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด  |  
รับสมัครนักศึกษาเภสัช ชั้นปีที่ 5 คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

รับสมัครนักศึกษาเภสัช ชั้นปีที่ 5 คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

รายละเอียด  |  

สมัครงาน / Jobอ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับสมัคร เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับสมัคร เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด  |  
เภสัช มข.​ เปิดรับสมัคร เภสัชกร (ปฏิบัติงานประจำที่สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก) 1 อัตรา

เภสัช มข.​ เปิดรับสมัคร เภสัชกร (ปฏิบัติงานประจำที่สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก) 1 อัตรา

รายละเอียด  |  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร เลขที่ตำแหน่ง 3120

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร เลขที่ตำแหน่ง 3120

รายละเอียด  |  

เมนู ภายในคณะ
 • pharm watch
 • ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หน่วยงานภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การจองที่นั่ง
 • งานสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • งานแผนและประกันคุณภาพ
 • สำหรับนักศึกษาใหม่
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์และเลขหมายภายใน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • เอกสารและแบบฟอร์ม
 • PSMIS
 • PSPMS
 • ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์
 • PhotoDeleviryService
 • Pharmacy Forest
 • หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • แผนผังเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกคณะ
 • วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 • ฐานข้อมูลยา ออนไลน์
 • สืบค้นหมายเลขภายในมหาวิทยาลัย
 • จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สภาเภสัชกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Pharm Channel KKU.
Flipped
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน