Short News
ผลงาน ผลิตภัณฑ์นวดสลายเซลลูไลท์ ของรศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ และคณะ ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา           • ผลงาน กรรมวิธีการกระตุ้นการผลิตสารดีออกซีไมโรเอสทรอล จากกวาวเครือขาวด้วยการเพราะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย อาจารย์คณะเภสัชฯ ได้ร           • ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมทำบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์           • เภสัช มข. จัดประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ 2018”           • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2562 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II           • คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าศึกษาเรียน           • นักศึกษา ป.โท ชนะเลิศการนำเสนอผลงาน Poster presentation ในงานประชุมวิชาการ 2nd International cosmetic congress 2018 “Gre           • ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 50 / 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน            • การสัมมนาวิชาการ “การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย เพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย           • บัณฑิตเภสัชฯ มข. เข้ารับพระราชทานรางวัลผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 และ นักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ม          
TCAS 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

ผลงาน ผลิตภัณฑ์นวดสลายเซลลูไลท์ ของรศ.ดร.วัชรี  คุณกิตติ และคณะ ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงาน ผลิตภัณฑ์นวดสลายเซลลูไลท์ ของรศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ และคณะ ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด  |   2018-11-19
ผลงาน กรรมวิธีการกระตุ้นการผลิตสารดีออกซีไมโรเอสทรอล จากกวาวเครือขาวด้วยการเพราะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย อาจารย์คณะเภสัชฯ ได้รับการรับรอง  ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงาน กรรมวิธีการกระตุ้นการผลิตสารดีออกซีไมโรเอสทรอล จากกวาวเครือขาวด้วยการเพราะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย อาจารย์คณะเภสัชฯ ได้รับการรับรอง ทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด  |   2018-11-19
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมทำบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมทำบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-11-18
เภสัช มข. จัดประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ 2018”

เภสัช มข. จัดประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ 2018”

รายละเอียด  |   2018-11-18
คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าศึกษาเรียนรู้และศึกษาลักษณะธรรมชาติของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าศึกษาเรียนรู้และศึกษาลักษณะธรรมชาติของคณะ

รายละเอียด  |   2018-11-13
นักศึกษา ป.โท ชนะเลิศการนำเสนอผลงาน Poster presentation ในงานประชุมวิชาการ 2nd International cosmetic congress 2018 “Green Cosmetics” ณ ประเทศ  ตุรกี

นักศึกษา ป.โท ชนะเลิศการนำเสนอผลงาน Poster presentation ในงานประชุมวิชาการ 2nd International cosmetic congress 2018 “Green Cosmetics” ณ ประเทศ ตุรกี

รายละเอียด  |   2018-11-06

ผลงานวิจัยสู่ชุมชนอ่านทั้งหมด

การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ โดย ดร.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ โดย ดร.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

รายละเอียด  |   2018-03-10
เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

รายละเอียด  |   2017-10-17
เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี  คุณกิตติ

เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

รายละเอียด  |   2017-05-04
น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |   2016-12-20
โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

รายละเอียด  |   2016-03-20
การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

รายละเอียด  |   2016-03-20

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 6 เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 6 เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

รายละเอียด  |   2018-04-02
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 5 เรื่อง พลาสติกบรรจุอาหาร โดย รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 5 เรื่อง พลาสติกบรรจุอาหาร โดย รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี

รายละเอียด  |   2018-04-02
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ ตอนที่ 4 ฉลากอาหาร โดย ผศ.รักษวร ใจสะอาด

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ ตอนที่ 4 ฉลากอาหาร โดย ผศ.รักษวร ใจสะอาด

รายละเอียด  |   2018-03-10
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 3 เห็ดพิษ โดย ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 3 เห็ดพิษ โดย ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

รายละเอียด  |   2018-03-10
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 2 เบาหวาน โดย ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 2 เบาหวาน โดย ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส

รายละเอียด  |   2017-11-16
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 1 เรื่อง น้ำมันทอดซ้ำ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 1 เรื่อง น้ำมันทอดซ้ำ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |   2017-11-16

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2562 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2562 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II

รายละเอียด  |   2018-11-14
การสัมมนาวิชาการ “การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย เพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย

การสัมมนาวิชาการ “การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย เพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย

รายละเอียด  |   2018-11-02
ประชุมวิชาการระดับชาติ The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019

ประชุมวิชาการระดับชาติ The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019

รายละเอียด  |   2018-10-31
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2562 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I “Update in Pharmacotherapy for Pharmacist 2019”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2562 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I “Update in Pharmacotherapy for Pharmacist 2019”

รายละเอียด  |   2018-10-25
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2562 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  (The Art of Transformational Leadership)”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2562 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”

รายละเอียด  |   2018-10-18
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2562 เรื่อง หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม (Current Issues in Pharmacy Administration)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2562 เรื่อง หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม (Current Issues in Pharmacy Administration)

รายละเอียด  |   2018-10-02

ข่าวต่างประเทศอ่านทั้งหมด

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนีเซีย

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนีเซีย

รายละเอียด  |   2018-10-16
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University  ประเทศตุรกี

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University ประเทศตุรกี

รายละเอียด  |   2018-01-30
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University  ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-01-24
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Leuven ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Leuven ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

รายละเอียด  |   2018-01-24
คณะเภสัชศาสตร์ สานต่อความสัมพันธ์ลงนามความร่วมมือฯ กับมหาวิทยาลัยและแหล่งฝึกฯในสหรัฐอเมริกาและพบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่กำลังฝึกงาน

คณะเภสัชศาสตร์ สานต่อความสัมพันธ์ลงนามความร่วมมือฯ กับมหาวิทยาลัยและแหล่งฝึกฯในสหรัฐอเมริกาและพบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่กำลังฝึกงาน

รายละเอียด  |   2017-11-03
คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติฐานะแขกกิตติมศักดิ์เยือนมหาวิทยาลัยปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติฐานะแขกกิตติมศักดิ์เยือนมหาวิทยาลัยปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส

รายละเอียด  |   2017-04-25

ข่าวประกาศ / คำสั่งอ่านทั้งหมด

ตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 UPDATE

ตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 UPDATE

รายละเอียด  |   2018-09-26
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 34 / 2561เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 34 / 2561เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-09-11
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์  ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-09-11
คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 336/2561 คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 336/2561 คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

รายละเอียด  |   2018-09-05
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2247/2561) และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2248/2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2247/2561) และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2248/2561)

รายละเอียด  |   2018-09-05
ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 5 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 5 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด  |   2018-08-03
Pharm Channel KKU.

จดหมายข่าวอ่านทั้งหมด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน