Short News
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี 50 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น           • คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี 24 ปี วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น           • คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับรางวัลชนะเลิศ "อัตราผู้บริจาคโลหิตสูงสุด" ประจำปีการศึกษา 2561           • ผลิตภัณฑ์น้ำมันยางนาจากอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มข. และคณะ ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา           • คณะเภสัชศาสตร์ มข. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและจัดนิทรรศการในโอกาสเปิดพิพิธภัณฑ์หมอไทย (หมื่นชำนาญแพทยานนท์)           • อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มข. รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช ได้รับรางวัล Best Poster Award จาก Asia Pacific Oncology Pharmacy Congre           • เภสัชฯ มข. จัด “กิจกรรมน้อมจิตวันทา รำลึกคุณ บูชาครู” ปีการศึกษา 2561           • ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 34 / 2561เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ           • ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษ           • คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น          

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี 50 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี 50 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด  |   2018-09-13
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี 24 ปี วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี 24 ปี วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด  |   2018-09-13
คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับรางวัลชนะเลิศ

คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับรางวัลชนะเลิศ "อัตราผู้บริจาคโลหิตสูงสุด" ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด  |   2018-09-13
ผลิตภัณฑ์น้ำมันยางนาจากอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มข. และคณะ ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา

ผลิตภัณฑ์น้ำมันยางนาจากอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มข. และคณะ ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด  |   2018-09-12
คณะเภสัชศาสตร์ มข. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและจัดนิทรรศการในโอกาสเปิดพิพิธภัณฑ์หมอไทย (หมื่นชำนาญแพทยานนท์)

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและจัดนิทรรศการในโอกาสเปิดพิพิธภัณฑ์หมอไทย (หมื่นชำนาญแพทยานนท์)

รายละเอียด  |   2018-09-11
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มข. รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช ได้รับรางวัล Best Poster Award จาก Asia Pacific Oncology Pharmacy Congress 2018 สิงคโปร์

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มข. รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช ได้รับรางวัล Best Poster Award จาก Asia Pacific Oncology Pharmacy Congress 2018 สิงคโปร์

รายละเอียด  |   2018-09-11

ผลงานวิจัยสู่ชุมชนอ่านทั้งหมด

การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ โดย ดร.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ โดย ดร.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

รายละเอียด  |   2018-03-10
เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก

รายละเอียด  |   2017-10-17
เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

รายละเอียด  |   2017-05-04
น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |   2016-12-20
โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

รายละเอียด  |   2016-03-20
การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

รายละเอียด  |   2016-03-20

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 6 เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 6 เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

รายละเอียด  |   2018-04-02
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 5 เรื่อง พลาสติกบรรจุอาหาร โดย รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 5 เรื่อง พลาสติกบรรจุอาหาร โดย รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี

รายละเอียด  |   2018-04-02
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ ตอนที่ 4 ฉลากอาหาร โดย ผศ.รักษวร ใจสะอาด

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ ตอนที่ 4 ฉลากอาหาร โดย ผศ.รักษวร ใจสะอาด

รายละเอียด  |   2018-03-10
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 3 เห็ดพิษ โดย ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 3 เห็ดพิษ โดย ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

รายละเอียด  |   2018-03-10
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 2 เบาหวาน โดย ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 2 เบาหวาน โดย ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส

รายละเอียด  |   2017-11-16
บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 1 เรื่อง น้ำมันทอดซ้ำ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 1 เรื่อง น้ำมันทอดซ้ำ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |   2017-11-16

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 30/2561 เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) (Strategic Management)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 30/2561 เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) (Strategic Management)

รายละเอียด  |   2018-06-05
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 11 เรื่อง “Beyond traditional boundaries of cancer care”

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 11 เรื่อง “Beyond traditional boundaries of cancer care”

รายละเอียด  |   2018-04-27
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 29/2561 เรื่อง Powerful English: Skills for Success in Pharmacy Practice

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 29/2561 เรื่อง Powerful English: Skills for Success in Pharmacy Practice

รายละเอียด  |   2018-04-09
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 24/2561 เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 24/2561 เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

รายละเอียด  |   2018-04-09
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 21/2561 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 21/2561 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”

รายละเอียด  |   2018-04-09
โครงการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง ยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน

โครงการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง ยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน

รายละเอียด  |   2018-04-09

ข่าวต่างประเทศอ่านทั้งหมด

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University ประเทศตุรกี

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kilis 7 Aralik University ประเทศตุรกี

รายละเอียด  |   2018-01-30
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-01-24
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Leuven ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Leuven ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

รายละเอียด  |   2018-01-24
คณะเภสัชศาสตร์ สานต่อความสัมพันธ์ลงนามความร่วมมือฯ กับมหาวิทยาลัยและแหล่งฝึกฯในสหรัฐอเมริกาและพบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่กำลังฝึกงาน

คณะเภสัชศาสตร์ สานต่อความสัมพันธ์ลงนามความร่วมมือฯ กับมหาวิทยาลัยและแหล่งฝึกฯในสหรัฐอเมริกาและพบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่กำลังฝึกงาน

รายละเอียด  |   2017-11-03
คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติฐานะแขกกิตติมศักดิ์เยือนมหาวิทยาลัยปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติฐานะแขกกิตติมศักดิ์เยือนมหาวิทยาลัยปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส

รายละเอียด  |   2017-04-25
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะเภสัชศาสตร์ ประเทศลาว

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะเภสัชศาสตร์ ประเทศลาว

รายละเอียด  |   2017-03-17

ข่าวประกาศ / คำสั่งอ่านทั้งหมด

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 34 / 2561เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 34 / 2561เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-09-11
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-09-11
เอกสารจากการบรรยาย เรื่อง การเขียนประเมินค่างาน และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ฯ (หลักเกณฑ์ใหม่) บรรยายเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดย  กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารจากการบรรยาย เรื่อง การเขียนประเมินค่างาน และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ฯ (หลักเกณฑ์ใหม่) บรรยายเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดย กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด  |   2018-05-18
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฎิบัติการและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนสวน คณะเภสัชศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฎิบัติการและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนสวน คณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-05-15
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียด  |   2018-03-20
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 5 / 2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 5 / 2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด  |   2018-02-05
เมนู ภายในคณะ
 • ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หน่วยงานภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • งานแผนและประกันคุณภาพ
 • สำหรับนักศึกษาใหม่
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • เอกสารและแบบฟอร์ม
 • สื่อการเรียนการสอน
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์และเลขหมายภายใน
 • วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • PSMIS
 • PSPMS
 • ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์
 • PhotoDeleviryService
 • หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • แผนผังเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกคณะ
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 • สืบค้นหมายเลขภายในมหาวิทยาลัย
 • จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สภาเภสัชกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

*แสดงผลภาษาไทย

อ่านทั้งหมด
Pharm Channel KKU.

จดหมายข่าวอ่านทั้งหมด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน