สายตรงคณบดี

Short News
รับสมัคร นศภ. เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น           • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่1 (PORTFOLIO) ปีการศึกษา 2561           • คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการจดรับรองทรัพย์สินทางปัญญา           • โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ Pharm           • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 37/2560 เรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย”           • คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี 49 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น           • คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี 23 ปี วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น           • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มข.            • คณะเภสัชศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)            • คณะเภสัชศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มข.          

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

รับสมัคร นศภ. เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัคร นศภ. เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด  |   2017-09-22   |   HOT!!
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่1 (PORTFOLIO) ปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่1 (PORTFOLIO) ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด  |   2017-09-22   |   HOT!!
คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการจดรับรองทรัพย์สินทางปัญญา

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการจดรับรองทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด  |   2017-09-22
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี 49 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี 49 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด  |   2017-09-13
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี 23 ปี วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี 23 ปี วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด  |   2017-09-13
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มข.

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มข.

รายละเอียด  |   2017-09-12

ผลงานวิจัยสู่ชุมชนอ่านทั้งหมด

เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

รายละเอียด  |   2017-05-04
น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

รายละเอียด  |   2016-12-20
โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถมติดตามใช้ยาต่อเนื่อง

รายละเอียด  |   2016-03-20
การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

รายละเอียด  |   2016-03-20
ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 : รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 : รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

รายละเอียด  |   2016-03-20
ผลไม้เมืองร้อน สับปะรด กล้วย ส้ม ช่วยเพิ่มความเข้มข้นเมลาโทนิน และสารต้านอนุมูลอิสระ

ผลไม้เมืองร้อน สับปะรด กล้วย ส้ม ช่วยเพิ่มความเข้มข้นเมลาโทนิน และสารต้านอนุมูลอิสระ

รายละเอียด  |   2015-12-28

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ Pharm KKU 2017”

โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ Pharm KKU 2017”

รายละเอียด  |   2017-09-21
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 37/2560 เรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย” (Patient Behavior Communications)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 37/2560 เรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย” (Patient Behavior Communications)

รายละเอียด  |   2017-09-20
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 1

ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 1 "ผู้สูงอายุไทยกับการใช้ยา"

รายละเอียด  |   2017-09-12
ตารางการจัดประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ตารางการจัดประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

รายละเอียด  |   2017-09-01
The 5th CDD & 3rd HTM Joint International Conference 2018

The 5th CDD & 3rd HTM Joint International Conference 2018

รายละเอียด  |   2017-08-31
XVII International Symposium on Oncology Pharmacy Practice (ISOPP 2018)

XVII International Symposium on Oncology Pharmacy Practice (ISOPP 2018)

รายละเอียด  |   2017-08-20

ข่าวต่างประเทศอ่านทั้งหมด

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติฐานะแขกกิตติมศักดิ์เยือนมหาวิทยาลัยปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติฐานะแขกกิตติมศักดิ์เยือนมหาวิทยาลัยปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส

รายละเอียด  |   2017-04-25
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะเภสัชศาสตร์ ประเทศลาว

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะเภสัชศาสตร์ ประเทศลาว

รายละเอียด  |   2017-03-17
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก International University (IU) ประเทศกัมพูชา เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก International University (IU) ประเทศกัมพูชา เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

รายละเอียด  |   2017-03-02
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UP ประเทศกัมพูชา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UP ประเทศกัมพูชา

รายละเอียด  |   2017-03-02
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงาน  Centenary Celebration of  the University of Shizuoka School of Pharmaceutical Sciences ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงาน  Centenary Celebration of  the University of Shizuoka School of Pharmaceutical Sciences ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด  |   2016-07-25
พิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Pharmacy, Musashino University ประเทศญี่ปุ่น

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Pharmacy, Musashino University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด  |   2016-07-15

ข่าวประกาศ / คำสั่งอ่านทั้งหมด

ประกาศตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด  |   2017-09-07
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2560

รายละเอียด  |   2017-08-29
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2560

รายละเอียด  |   2017-08-21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

รายละเอียด  |   2017-08-04
คณะเภสัชศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด  |   2017-08-01
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

รายละเอียด  |   2017-06-30
เมนู ภายในคณะ
 • เว็บไซต์เดิม
 • ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หน่วยงานภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำหรับนักศึกษาใหม่
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำหรับนักศึกษาใหม่
 • เอกสารและแบบฟอร์ม
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์และเลขหมายภายใน
 • วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • PSMIS
 • PSPMS
 • PhotoDeleviryService
 • แผนผังเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกคณะ
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 • สืบค้นหมายเลขภายในมหาวิทยาลัย
 • งานจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สภาเภสัชกรรม
Pharm Channel KKU.

จดหมายข่าวอ่านทั้งหมด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0.0468

ขึ้นบน