ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา ด้วยช่องทางการติดต่อเหล่านี้

โทรศัพท์

043 202 378

อีเมล

phdean@kku.ac.th

ที่อยู่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

Webmaster

ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข