ติดต่อเรา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ที่อยู่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ : 0-4320-2378, 0-4336-2094, 0-4320-3479

โทรสาร : 0-4320-2379

E-mail

  • Web Master : นายสินไชย เงินคุณด้วง nnigs@kku.ac.th

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน