หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ วิเทศสัมพันธ์ ] ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มข. เข้าร่วมการประชุม The 7th AASP Conference 2015 ที่ประเทศไต้หวัน ระหว่าง 29 – 31 ต.ค.2558


  วันที่ประกาศ 2015-12-29 อ่าน 850 ครั้ง

การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเภสัชศาสตร์แห่งภาคพื้นเอเชีย ซึ่งเป็นสมาคมที่จัดตั้งร่วมเมื่อปี  พ.ศ. 2544 (2001) โดยการริเริ่มจากคณาจารย์ด้านเภสัชศาสตร์จากคณะเภสัชศาสตร์ในหลายประเทศบนภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ โดยการริเริ่มความร่วมมือของคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ขอนแก่น ซึ่งถือเป็นตัวแทนประเทศไทยในสมัยนั้น (รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย) องค์กรที่ริเริ่มการดำเนินการรวบรวมสมาชิกในวงการศึกษาและโรงเรียนในศาสตร์ด้านเภสัชศาสตร์จากทั่วทุกประเทศในเอเชีย เผยแพร่การศึกษาด้านการวิจัยและความร่วมมือต่างๆ และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ที่รวบรวมผลงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการ   ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ณ กรุงไทเป เกาะไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) ภายใต้ชื่อ The 7th Asian Association of Schools of Pharmacy : Transformative Pharmacy Education for Responsive Research and Practice)  ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2558

การประชุมในปีนี้  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์  รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย (AASP Honorary Board of Director) และ รศ.อาภรณี ไชยาคำ ร่วมเดินทางในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และได้นำเสนอผลงานวิจัย  โดยวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ทาง Prof.Dr. G Parthasarathi ประธานกรรมการบริหารของสมาคมฯ (BOD) ได้แจ้งประกาศและแนะนำ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในนามตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารของสมาคมฯ(Board of Director) ประจำปี 2015-2016 จากประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามมติกรรมการบริหารฯ

ประชุมในครั้งนี้  จัดขึ้นโดยเจ้าภาพร่วมจากสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์ของสาธารณรัฐไต้หวัน นำโดย School of Pharmacy, National Taiwan University(Taipei), School or College of Pharmacy at National Cheng Kung University, National Defense Medical Center, Taipei Medical University, Kaohsiung Medical University, China Medical University, Chia Nan University of Pharmacy and Sciences, Tajen University, and Ching Kang Foundation Promotion  ในวันที่ 30 ตุลาคม ตามกำหนดการต้อนรับและพิธีเปิด โดย Prof.Dr. Liang –Gee Chen รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิชาการและวิจัย ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันได้กล่าวต้อนรับและเลี้ยงรับรอง พร้อมกล่าวถึงความให้สำคัญในการจัดการประชุมวิชาที่รวบรวมตัวแทนคณาจารย์และนักวิจัยในด้านเภสัชศาสตร์เพื่อมารวมกันในการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้ง pre-conference, plenary lecture, symposium และ eminent speakers ที่มีตัวแทนนักวิชาการและตัวแทนจากฝ่ายการผลิต   และมีคนจำนวนมากเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติยินดีและให้การสนับสนุนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ

Professor Jih-Hwa Guh คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน  กล่าวว่า “ในการจัดการประชุมฯในครั้งนี้ ในฐานะผู้ดำเนินการจัดการประชุม พร้อมทีมงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและเตรียมพร้อมการทำงานเพื่อเตรียมการต้อนรับอย่างดีที่สุด  ภายใต้ธีมในการประชุมครั้งนี้ Transformative Pharmacy Education for Responsive Research and Practice ถือเป็นโอกาศที่ได้พบปะผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง ที่ไม่ใช่เฉพาะผู้เชี่ยวชาญในเอเชียเท่านั้น ถือเป็นการประชุมที่ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญทางเภสัชศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก  ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันและแบ่งปันความรู้ด้านศาสตร์ของเภสัชศาสตร์ (Pharmay Practice and Education, Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Drug Discovery, Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics)  ปัจจุบันมีการพัฒนาวิวัฒนาการและนวัตกรรมสมัยใหม่งานด้านเภสัชศาสตร์ จำเป็นที่วันนี้ได้มีเวทีที่ได้เปิดโอกาสการให้ได้รับรู้ความรู้สมัยใหม่และเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ นักวิจัยและนักวิชาการเป็นอย่างมาก”

  ข่าว/ภาพ : ธีรเดช อิ่มอ้วน

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ วิเทศสัมพันธ์ ]