หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เภสัช มข. คว้ารางวัลชมเชยขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง งานสีฐานเฟสติวัล 2565


  วันที่ประกาศ 2022-11-17 อ่าน 52 ครั้ง

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง งานสีฐานเฟสติวัล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้น ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

งานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565   (Sithan KKU Festival 2022)  เป็นการดำเนินตามภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยจัดภายใต้แนวคิด “ศรัทธา มหาสนุก  ปลุกวิถีวัฒนธรรม”มุ่งเน้นการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมแบบสมัยใหม่ โดยใช้รากวัฒนธรรมเป็นจุดแข็งเพื่อต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น  เป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษาและประชาชน ตลอดจนสร้างให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ

                      
 

  ข่าว/ภาพ : นรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน