หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566


  วันที่ประกาศ 2022-11-23 อ่าน 372 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

.

1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี
กับ ผศ.ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

ที่ได้รับทุนวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบแผนงานวิจัย 
(Research Program)  ประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่อง  " การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชท้องถิ่นเพื่อใช้ในผู้สูงอายุและเด็ก ปี 2566"

.

2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี
กับ อ.ดร.ธราพงษ์ ศรีสงคราม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี

ที่ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่อง  " การพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับทำนายการตายของเซลล์สามมิติ"

.


3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี
กับ อ.ดร.พีระ ทับบุญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ที่ได้รับทุนวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์และอุตสาหกรรม 
ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่อง  " การเตรียมสารสำคัญของสารสกัดกัญชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ปีที่ 2"

.

.
4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี
กับ ศ.ดร.ศักดา ดาดวง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่อง  " การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปปไทด์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ใช้ภายนอกเพื่อป้องกันการติดเชื้อดื้อยาของแผลสดหรือแผลกดทับในผู้สูงอายุ"

.

 

.

  ข่าว/ภาพ : นางสาวเบญจพรรณ ชุติธนธีระกุล

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]