หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] นศ. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพร Pharmacy Forest


  วันที่ประกาศ 2022-11-24 อ่าน 39 ครั้ง

22 พฤศจิกายน 2565  ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ดร.ภญ.สุกัณฑา หมวดทอง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ Pharmacy Forest  จากนั้น นักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายจาก ผศ.ดร.ประธาน ฦาชา กรรมการพิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ และทีมวิทยากร ประกอบไปด้วย นายสุพล บ่อคุ้ม นายเจตนา วีระกุล นายวทัญญู ขามเกาะ นายธนันชนัย อุ่นสิม นายณัฐพล ไกรวงษ์ นายภูวนาท หมื่นโฮ้ง และนายปฐกรณ์ พระสว่าง 

เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักชนิดของต้นไม้และประเภทของสมุนไพร จากประสบการณ์โดยตรง และสามารถนำมาส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ 

 

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน