หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ การจัดสรรนักศึกษา เภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปี 2565


  วันที่ประกาศ 2022-11-24 อ่าน 763 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดวิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปี 2565

สำหรับปีการศึกษา 2565 การแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญา ให้แสดงความจำนงในระบบออนไลน์เท่านั้น ที่

Link: https://hr.moph.go.th/site/hr_moph 

แล้วพิมพ์ใบแสดงความจำนงฯ ดังกล่าวให้สถานศึกษาประทับตรา ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

*ส่งเอกสารที่ คุณรุ่งทิวา ทะสังขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
.
รายละเอียดการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2565

1. เอกสารสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ
2. คำแนะนำในการแสดงความจำนงของนักศึกษาฯ
3. ผลการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2565
4. ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ 2566)
5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ
6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชกรคู่สัญญาระหว่างชดใช้ทุน
7. ตัวอย่างใบแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ ปี 2565
8. รายชื่อและสถานที่ติดต่อ ส่วนราชการ-หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรฯ ปี 2565
9. คู่มือการแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนออนไลน์
10. QR Code Line สำหรับนักศึกษา

.
หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหาบุคคล

เบอร์โทร 02-590-2836-7 
หรือที่ Line Open chat นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ ปี 2565
หรือที่ E-mail : policyandplan.hrunit@gmail.com และ kanokwan.swl@gmail.com

.

.

  ข่าว/ภาพ : นางสาวรุ่งทิวา ทะสังขา

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน