หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ วิเทศสัมพันธ์ ] รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงาน ณ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น


  วันที่ประกาศ 2022-11-29 อ่าน 149 ครั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต อาจารย์ประจำสาขาเภสัชเคมี และ ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม The 1st Liaison Professor Assembly in University of Toyama ณ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น และนำเสนอในหัวข้อ Global networking: Meeting the challenge, facilitating collaboration.  และปภิปราย ในหัวข้อ “How to promote the globalization of University of Toyama and strengthen its global network” ร่วมกับ Liaison Professor จากต่างสถาบัน โดยการประชุม The 1st Liaison Professor Assembly in University of Toyama ได้รับเกียรติจาก Professor Shigeru SAITO อธิการบดี University of Toyama ในการกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 
.
รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต ได้รับการแต่งตั้งเป็น Liaison Professor ของ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น  วาระดำรงตำแหน่ง ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จงถึงวันที่  9  สิงหาคม พ.ศ. 2570 เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและ บัณฑิตศึกษาและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ University of Toyama อย่างต่อเนื่อง

.

  ข่าว/ภาพ : นางสาวศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ วิเทศสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน