หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี


  วันที่ประกาศ 2022-12-09 อ่าน 77 ครั้ง

2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.29 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 42 ปี ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร 2 

เริ่มต้นในช่วงเช้าได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีการทางศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษา ต่อด้วยกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ถวายภัตตาหาร  ถวายสังฆทาน ถวายปัจจัย  ไหว้พระรับศีล  ร่วมรับฟังเสวนาธรรม  รับประพรมน้ำมนต์

.
ในโอกาสอันดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี  คณะเภสัชศาสตร์  มีผู้บริหาร ตัวแทนจากหลายคณะและหน่วยงานเข้าร่วมแสดงความยินดี มอบกระเช้า/แจกันดอกไม้มามอบเพื่อแสดงความยินดี แก่ ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์, ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร, รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ, รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต     รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ และนางสาวจีระวัฒน์ หาญเวช รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์

ในนามคณะเภสัชศาสตร์ รู้สึกซาบซึ้งใจและขอขอบคุณผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ  ที่ได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี  คณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย

จากนั้นเป็นกิจกรรมการบรรยายพิเศษและการเสวนา กล่าวรายงานกิจกรรมการบรรยายพิเศษและการเสวนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี ดาวดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ กล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยายพิเศษและการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับตัวของคณะเภสัชศาสตร์ในสถานการณ์การพลิกโฉมการอุดมศึกษา”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย  
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ณ หอประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ 

การเสวนาหัวข้อ “เหลียวหน้าแลหลังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย

1.รองศาสตราจารย์อาภรณี  ไชยาคำ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา  หวังบุญสกุล
4.ศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ปรีเปรม

ดำเนินรายการโดย  ภก.สุโรจน์  แพงมา

ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม มอบรางวัลกิจกรรม Facebook Like :  Rx KKU I Miss You
แบ่งเป็นรางวัลสำหรับบุคลากร 3 รางวัล สำหรับนักศึกษา 3 รางวัล และรางวัลสร้างสรรค์ 3 รางวัล  โดยผู้ได้รับรางวัลประกอบไปด้วย

.
พิธีเปิดป้าย สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต และกิจกรรม Open house สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต  (โรงงานยา)

.
ส่งท้ายด้วย กิจกรรมการแข่งขัน Pharmacy KKU Walk Rally   ณ ลานสนามหญ้าหน้าอาคาร 2

โดย สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

ชนะเลิศ ทีมได้ยินชื่อแล้วจะหนาว ชื่อแอร์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมหนึ่งเดียวในใจคุณ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมPharmachree

รางวัลบู้บี้ ทีมวัยเก๋าหัวใจว้าวุ่น

 

 

.

  ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน