หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ : การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/ อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1


  วันที่ประกาศ 2022-12-15 อ่าน 242 ครั้ง

ด้วยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญคณาจารย์/บัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ : การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1 ในวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

สนใจลงทะเบียนได้ที่  Link : https://kku.world/l2ko4  หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา https://ip.kku.ac.th
และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ Link : https://kku.world/0jcr9
**รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น**

ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน :  ธัญชนก  ชาติเสนา  
E-mail: thakhan@kku.ac.th   
โทรศัพท์ 043-202-733, 086-451-4455   

.

.

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]