หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023)


  วันที่ประกาศ 2022-12-15 อ่าน 595 ครั้ง

งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน

The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023)
“Creating Impact through Community-based Education”
วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

ลงทะเบียน

รับบทคัดย่อ  (ส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2566)

ส่งหลักฐานการชำระเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการ
ขออนุมัติโครงการ
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
ตัวอย่างบทคัดย่อ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติเภสัชศาสตร์อิสาน The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 เป็นการประชุมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันในเขตภาคอีสาน (เภสัชศาสตร์อีสาน) ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในปี พ.ศ.2566 นี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นเจ้าภาพหลัก มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อบริการวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงเภสัชกรโรงพยาบาลและบุคคลทั่วไป รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานวิจัยระหว่างนักวิจัยหน้าใหม่ และนักวิจัยผู้มากด้วยประสบการณ์จากสถาบันต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นเครือข่ายนักวิจัยต่อไปในอนาคต

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]