หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับพระราชทานรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565


  วันที่ประกาศ 2022-12-23 อ่าน 121 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565 

ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับบุคคล หรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือมีเกียรติคุณดีเด่น จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ หรือเป็นผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน