หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และบรรยากาศพิธีปฏิญาณตนและถ่ายภาพหมู่


  วันที่ประกาศ 2022-12-26 อ่าน 82 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฏิญาณตน สำหรับเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 พิธีอันทรงเกียรติและความภาคภูมิใจของวิชาชีพเภสัชกรรม ที่จะก้าวสู่การเป็นเภสัชกรอย่างเต็มภาคภูมิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความยินดีแด่เภสัชศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ให้ตระหนักและยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม และเภสัชกรสุภนัย ประเสริฐสุข นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวแสดงความยินดีแด่เภสัชศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากนั้นเป็นพิธีถ่ายภาพหมู่ เภสัชศาสตรบัณฑิต ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคาร 2 เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

.

  ข่าว/ภาพ : นรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน