หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากระบวนงาน แก่บุคลากร


  วันที่ประกาศ 2022-12-26 อ่าน 66 ครั้ง

23 ธันวาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากระบวนงาน แก่บุคลากร โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า กิจกรรมทำความรู้จัก Power BI โดย ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์  ศรีสุข  รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร  

และช่วงบ่าย การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการเขียนหนังสือราชการ และระเบียบงานสารบรรณ (ประเภท รูปแบบ การพิมพ์ การเขียน) ระบบบริหารจัดการเอกสาร (KKU DMS) การรับ-ส่งเอกสารในงานสารบรรณ โดย คุณจุฑารัตน์ คำหวาน  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ  ระบบสารสนเทศ  กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3312 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน