หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่บทความวิจัย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ


  วันที่ประกาศ 2023-01-09 อ่าน 52 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี กับ
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้

1.  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี
กับ ศ.ดร.ศักดา ดาดวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร International Journal of Molecular Sciences ในระดับ Q1

บทความวิจัย "Polydopamine Nanoparticles Functionalized Electrochemical DNA Aptasensor for Serum Glycated Albumin Detection"

.

.
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี
กับ รศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร Foods ในระดับ Q1

บทความวิจัย “Prebiotic, Antipathogenic Bacteria and Hypocholesterolemia Properties of Fermented Rice Bran Extracts Derived from Black Rice and Germinated Brown Rice"

.

.
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี
กับ รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร Journal of King Saud University - Science ในระดับ Q1

บทความวิจัย “Chemical characterization of Passiflora edulis extracts and their in vitro antioxidant, anti-inflammatory, anti-lipid activities, and ex-vivo vasodilation effect"

.

.
4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี
กับ รศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร Oncology reports ในระดับ Q1

บทความวิจัย “Neuroprotective and anticancer effects of 7‑Methoxyheptaphylline via the TAK1 pathway"

.

.

5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี
กับ รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร Phytochemistry Letters ในระดับ Q2

บทความวิจัย " Steroidal saponins from the rhizomes of Tacca integrifolia"

.

.
6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี
กับ ผศ.ดร.เกียรติภูมิ พลตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร Biodiversitas ในระดับ Q3

บทความวิจัย “Evaluation of non-timber forest products used as medicinal plants from East Kalimantan (Indonesia) to inhibit α-glucosidase and free radicals"

 

  ข่าว/ภาพ : นางสาวเบญจพรรณ ชุติธนธีระกุล

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน