หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565


  วันที่ประกาศ 2023-01-09 อ่าน 89 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี 
กับนักศึกษาและอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 ดังนี้

.

1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี
กับ นายธราพงษ์ ศรีสงคราม นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565
ระดับรางวัล ทอง 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

.

.
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี
กับ นายอนุวัชกิจ กล่ำรักษ์ นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565
ระดับรางวัล เงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.นาฏศจี นวลแก้ว 

.

.

3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี
กับ นายวรพล แซ่ฟู นักศึกษาระดับ ปริญญาโท  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565
ระดับรางวัล ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน
.

 

  ข่าว/ภาพ : นางสาวเบญจพรรณ ชุติธนธีระกุล

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน