หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”


  วันที่ประกาศ 2023-01-17 อ่าน 503 ครั้ง

จัดโดย
- สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย)
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารการประชุม

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CPE ประมาณ 12.50 หน่วย (รหัสกิจกรรม: 1005-2-000-013-03-2566)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.apopathai.org/meeting/meeting_details/5

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]