หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงเจตนารมย์ที่จะคงไว้ซึ่งความสุจริตทางวิชาการ


  วันที่ประกาศ 2023-01-20 อ่าน 161 ครั้ง

ตามที่ได้ปรากฏตามสื่อสาธารณะ เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรการศึกษาบางส่วน ที่เป็นการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่วงการวิชาการและความเชื่อมั่นของประชาชนนั้น
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนงานที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความสุจริตทางวิชาการมาโดยตลอด มิได้นิ่งนอนใจกับกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะกับผลงานวิจัยจากบุคลากรของคณะ จึงได้มีการตรวจสอบย้อนหลังการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคณะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563- 2565 ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้มีการตีพิมพ์ผลงานกว่า 300 เรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ ว่าผลงานต่างๆมีความสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสนใจ และทุนวิจัยที่นักวิจัยแต่ละท่านได้รับการสนับสนุน รวมทั้งตรวจสอบผู้ร่วมนิพนธ์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยนั้นจริงหรือไม่ ซึ่งจากผลการตรวจสอบ ไม่พบว่ามีผลงานชิ้นใดของคณะเภสัชศาสตร์ ที่เข้าข่ายผิดจริยธรรมทางการวิจัยแต่อย่างใด
 
จากกรณีดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ขอย้ำเตือนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เพื่อให้ตระหนักถึงความสุจริตทางวิชาการและยึดมั่นในหลักการของการดำเนินการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวให้เกิดกับผู้เรียนในทุกระดับ เพื่อให้ผลงานวิจัยที่เป็นผลผลิตจากคณะเภสัชศาสตร์ เป็นที่ยอมรับ ได้รับความเชื่อมั่นจากสาธารณชนและผู้ที่นำงานวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์ และเป็นเกียรติยศของผู้วิจัยและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
 
​​​​​​​ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ จันทร์ศรี
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]