หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัช ประชุมระดมสมองเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตฯ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)


  วันที่ประกาศ 2023-01-25 อ่าน 44 ครั้ง

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดการประชุมระดมสมองเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)   โดย ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และรศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ Outcome-based education (OBE) รวมทั้งรับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ในทุกสาขาวิชา ณ ศูนย์ประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์

.

.

  ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน