หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มข. ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ที่คณะเภสัชศาสตร์


  วันที่ประกาศ 2023-01-25 อ่าน 37 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่  25 มกราคม 2566  เวลา 14.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดกิจกรรมการรับฟังนโยบายทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยมี  ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรเข้าร่วมรับฟังกว่า 30 คน  โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้นำเสนอนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสุมนต์สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

.

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน