หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอเชิญนักวิจัยร่วมพบปะ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และทีมงาน


  วันที่ประกาศ 2023-01-25 อ่าน 124 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักวิจัยร่วมพบปะ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และทีมงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์

.

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]