หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] โรงพยาบาลขอนแก่น นำ นศ. ม.แม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์


  วันที่ประกาศ 2023-02-23 อ่าน 31 ครั้ง

17 กุมภาพันธ์ 2566  ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยฝึกงาน ณ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลขอนแก่น และครูพี่เลี้ยง ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ Pharmacy Forest  จากนั้น นักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายจาก รศ.ศุภชัย ติยวรนันท์ ประธานอนุกรรมการการพิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ และทีมวิทยากร ของคณะเภสัชศาสตร์

เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยได้ถูกต้องครบถ้วน นักศึกษาได้รู้จักชนิดของต้นไม้และประเภทของสมุนไพร จากประสบการณ์โดยตรง และสามารถนำมาส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ 

.

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน