หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] นศภ.ธนวิช ทองสอดแสง ได้รับคัดเลือกรับรางวัล เชิดชูเกียรติรางวัลนิสิตนักศึกษา ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น


  วันที่ประกาศ 2023-02-23 อ่าน 38 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี กับ

นายธนวิช  ทองสอดแสง 

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
จากคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

โดยเข้ารับรางวัลในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) “Creating Impact through Community-based Education”  ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอบคุณภาพ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน