หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วีรวรรณ อุชายภิชาติ และ ศ.ดร.ศักดา ดาดวง ที่ได้รับทุนวิจัยฯ


  วันที่ประกาศ 2023-03-01 อ่าน 40 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี

กับ รศ.ดร.วีรวรรณ อุชายภิชาติ   
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ได้รับทุนโครงการวิจัยภายใต้แผนโครงการวิจัยและพัฒนากัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์และอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่อง “การศึกษาผลการยับยั้งของสารสำคัญในใบกระท่อมต่อการทำงานของเอนไซม์ UDP-glucuronosyltransferase ในหลอดทดลอง : การนำไปใช้เพื่อคาดการณ์การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยากับสมุนไพรในมนุษย์”

.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี

กับ ศ.ดร.ศักดา ดาดวง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวชและพิษวิทยา

ได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

เรื่อง “โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานย้อนหลังของ บพค. เพื่อประเมินและนำส่งเชิงนโยบาย”

.

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน