หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.ศักดา ดาดวง และรศ.สุณี เลิศสินอุดม ที่บทความวิจัย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ


  วันที่ประกาศ 2023-03-01 อ่าน 54 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี

กับ ศ.ดร.ศักดา ดาดวง 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา  

ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร Applied Biochemistry and Biotechnology  ในระดับ Q2

บทความวิจัย "Rational Design of RN15m4 Cathelin Domain-Based Peptides from Siamese Crocodile Cathelicidin Improves Antimicrobial Activity"

.

.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี

กับ รศ.สุณี เลิศสินอุดม 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร Heliyon ในระดับ Q1

เรื่อง “Telepharmacy services to support patients with epilepsy in Thailand: A descriptive study”

.

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน