หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุกต์ใช้ Power BI ระยะที่ 1


  วันที่ประกาศ 2023-03-01 อ่าน 44 ครั้ง

28 กุมภาพันธ์ 2566  คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI  และการประยุกต์ใช้ Power BI  ระยะที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร กล่าวรายงานการจัดโครงการ  และรศ.ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

สำหรับการจัดโครงการ Human Resource Transformation  โดยจัดกิจกรรม Incubation สำหรับบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ภายใต้ กิจกรรมการจัดอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัลประจำปี  2566  เพื่อเพิ่มพูนด้านการเรียนรู้  ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานสู่มาตรฐานการบริการ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมฯ ขึ้นใน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1  ในวันที่  28 กุมภาพันธ์  2566 และ ระยะที่ 2 ในวันที่ 7  มีนาคม 2566

เพื่อให้บุคคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ สามารถจัดการข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ผลและนำเสนอรายงานในรูปแบบ Interactive ได้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3312 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยขอนแก่น 

.

.

  ข่าว/ภาพ : คณะกรรมการด้านการสื่อสารองค์กร

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน