หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] อบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุกต์ใช้ Power BI ระยะที่ 2


  วันที่ประกาศ 2023-03-13 อ่าน 125 ครั้ง

7 มีนาคม 2566  คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI  และการประยุกต์ใช้ Power BI  ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายใต้กิจกรรมการจัดอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัลประจำปี 2566 เพื่อให้บุคคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ สามารถจัดการข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ผลและนำเสนอรายงานในรูปแบบ Interactive ได้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3312 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยขอนแก่น

 

  ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด