หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565


  วันที่ประกาศ 2023-03-20 อ่าน 93 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้อง 2316 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2565  

โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติในการกล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวขอบคุณสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2565 ที่สร้างสรรค์กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ และให้กำลังใจแก่ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2566 ในการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษาหน้า

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2565  การให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำด้านการทำงานสโมสรนักศึกษา โดย ผศ.ดร.ประธาน ฦาชา ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและ ผศ.ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาฯ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจรรมแนะนำ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

.

 

 

  ข่าว/ภาพ : นางสาวนรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน