หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ วิเทศสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ


  วันที่ประกาศ 2023-04-12 อ่าน 126 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 ณ ห้อง 2326 เวลา 16.00 – 18.00 น.  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ  โดยมี รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์  กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมให้โอวาทและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา  พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรวรรณ มนทกานติรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาเภสัชเคมี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มาทยาทและธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศญี่ปุ่น” พร้อมให้คำแนะนำแก่นักศึกษา  

.
กิจกรรมการปฐมนิเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 24 คน ก่อนออกฝึกงาน ณ สถานบันการศึกษา/หน่วยงาน ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ใน 6 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศโปรตุเกส ประเทศเดนมาร์ก ประเทศเบลเยียม ประเทศฟินแลนด์ และ สหรัฐอเมริกา 

 

  ข่าว/ภาพ : ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ วิเทศสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน