หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดีกับ นางวาสนา ปทุมธนทรัพย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ


  วันที่ประกาศ 2023-05-09 อ่าน 193 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี กับ

นางวาสนา ปทุมธนทรัพย์
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

.

.

 

  ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]