หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ วิเทศสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ International Night 2023


  วันที่ประกาศ 2023-05-10 อ่าน 133 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ โดย ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม International Night 2023 ณ ห้อง ประดับ คชรัตน์ (2316) ชั้น 3 อาคาร 2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทย  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาแลกเปลี่ยน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศ จากประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า ประเทศอินโดนีเชีย และประเทศฝรั่งเศส เข้าร่วมกิจกรรม

.

#PharmacyKKU
#คณะเภสัชศาสตร์ 
#InternationalNight2023

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม / ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ วิเทศสัมพันธ์ ]