หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมทดสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล ประจำปี 2566


  วันที่ประกาศ 2023-05-29 อ่าน 79 ครั้ง

23 พฤษภาคม 2566  ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้โอวาทและกำลังใจ แก่บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 50 คน ที่เข้าร่วมทดสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล ประจำปี 2566  ซึ่งจัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3312 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

.

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]