หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ภญ. ณัฐฐิยา พงศ์ผาสุก ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 13 ได้รางวัลชนะเลิศผลงานวิชาการ ORAL PRESENTATION


  วันที่ประกาศ 2023-05-29 อ่าน 64 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี กับ

ภญ. ณัฐฐิยา พงศ์ผาสุก

ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 13

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานวิชาการ ORAL PRESENTATION

"การพัฒนาตำรับ 40% เดกซ์โทรสเจล 
รูปแบบทากระพุ้งแก้ม สำหรับป้องกัน หรือ
รักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกแรกเกิด"

ในการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 
ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

.

.

.

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]