หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณบดีเภสัชศาสตร์ นำทีมบุคลการร่วมปลูกต้นไม้พัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  วันที่ประกาศ 2023-05-29 อ่าน 92 ครั้ง

29 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 เพื่อบริหารจัดการสวนป่าอย่างยังยืน ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพิ่มศักยภาพการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่นละอองในอากาศ สร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2567 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

 

  ข่าว/ภาพ : ภาพ ปัฐกรณ์ พระสว่าง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]