หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดี แก่ ภญ.ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 12 ในโอกาสเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำปี 2565


  วันที่ประกาศ 2023-05-29 อ่าน 98 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี แก่ ภญ.ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12  ในโอกาสเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

ภญ.ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีผลงานที่ได้รับการยกย่อง หรือเป็นที่ยอมรับมากมาย อาทิเช่น รางวัล top 2% of the most-cited scientist สาขา Pharmacy & Pharmacology (Scopus database , รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเทศอังกฤษ (UK alumni Award) ด้าน Professional Achievement จากสถานทูตอังกฤษและบริติชเคาซิล, Fellow of The Royal Society of Chemistry, UK (FRSC) สหราชอาณาจักร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (Honorary Professor) จาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย, ศาสตราจารย์ร่วม (Adjunct Professor) จาก Asian Institute of Technology ประเทศไทย, Fellow of For Women in Science จาก L’Oreal-UNESCO foundation และบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย, รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

ภญ.ดร. อุรชา  รักษ์ตานนท์ชัย ได้ทำประโยชน์และมีคุณูปการยิ่งต่อองค์กร และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

  ข่าว/ภาพ : นางสาวนรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด