หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เภสัช มข. จัด สัมมนาและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566


  วันที่ประกาศ 2023-06-29 อ่าน 168 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการ “สัมมนาและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้เกียรติเข้าร่วม  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและพัฒนาแนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่สโมสรนิสิต นักศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านกิจกรรมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

  ข่าว/ภาพ : สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ / นรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]