หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชฯ จัดอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017


  วันที่ประกาศ 2023-07-05 อ่าน 152 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ภายใต้โครงการ Management Transformation and Digital Transformation  สำหรับอาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์  โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก CENTRAL LAB THAI  โดยมีวัตถุประสงค์ การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการและความสำคัญข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้   ณ ห้องประชุมสุมนต์สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

 

  ข่าว/ภาพ : ปัฐกรณ์ พระสว่าง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]