หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ วิเทศสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ ยินดีต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศ อินโดนีเซีย


  วันที่ประกาศ 2023-07-17 อ่าน 121 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศจาก Faculty of Medicine and Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย จำนวน 5 คน เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพเภสัชกรรม และเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านนานาชาติและก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านการวิจัย ระหว่างวันที่ 8 – 30 กรกฎาคม 2566  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

...

....

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ วิเทศสัมพันธ์ ]