หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2017 และการบริหารจัดการด้านงานวิจัย


  วันที่ประกาศ 2023-08-11 อ่าน 34 ครั้ง

วันที่ 19-20 กรกฏาคม 2566  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2017 และการบริหารจัดการด้านงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม รศ.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุม  จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการด้านงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กับผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดี และ ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อด้วยกิจกรรม Workshop การจัดเตรียมห้องปฏิบัติและระบบเอกสารเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ในวันที่สองของการประชุม  ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ขั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]