หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชศาสตร์ และสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์


  วันที่ประกาศ 2023-08-11 อ่าน 68 ครั้ง

21 กรกฏาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชศาสตร์ และสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ในการกล่าวต้อนรับ รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ อาจารย์สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา บรรยายเรื่อง “พัฒนาการวิชาชีพเภสัชกรรม อารยธรรมทางการแพทย์และการใช้ยา” พร้อมนำชมพิพิธภัณฑ์เภสัชศาสตร์ และนำชมสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร และคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรพิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร 

เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักชนิดของต้นไม้และประเภทของสมุนไพร จากประสบการณ์โดยตรงและสามารถนำมาส่งเสริมการเรียนรู้ ในห้องเรียนได้

.

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]